Vlada odpravila prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 30. aprila 2020.

S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov sproščanja.

Še vedno se s tem odlokom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni odlok ne določajo drugače. Odlok namreč določa sprostitev gibanja oziroma dostop do drugih storitev v Sloveniji, če vlada sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju, se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,
– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Opozarjamo, da se mora pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada tudi v prihodnje ugotavljala najmanj vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali ne, in o tem obvestila javnost.

Vir: Vlada RS

Kljub prazniku v soboto vabljeni na tržnico

Spoštovani občani,

obveščamo vas, da bo kljub prazniku to soboto, 2. maja 2020, ponudba na naši lokalni tržnici na voljo. Vabimo vas, da nas obiščete med 8. in 9. uro.

Podpora Skupnosti socialnih zavodov ob protestu

Občina Poljčane podpira Skupnost socialnih zavodov Slovenije, njene člane, zaposlene in svojce, v njihovih zahtevah, ki jih bodo izrazili na današnjem protestu.

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020

Občina Poljčane, Komisija za nagrade in priznanja, objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020. Rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020.

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019

Občina Poljčane, Komisija za nagrade in priznanja, objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019. Rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020.

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020.

Vlada sprejela Odlok, ki dovoljuje ponovno odprtje nekaterih dejavnosti (objava 17. 4. 2020 ob 8.00)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

 

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, katerega namen je postopno sproščanje ukrepov. Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen za določene dejavnosti, za katere začne veljati 4. maja 2020

 

Tako se poleg ,že obstoječih izjem v 2. členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo:
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo – od 20. aprila 2020,
16. prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih – od 4. maja 2020,
v teh prodajalnah lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom
17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles – od 20. aprila 2020,
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga – od 20. aprila 2020,
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles) – od 20. aprila 2020,
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela) – od 20. aprila 2020,
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki – od 20. aprila 2020,
22. frizerski in kozmetični saloni – od 4. maja 2020,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih – od 20. aprila 2020, ,
24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali – od 4. maja 2020.

 

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ ([http://www.nijz.si)/]www.nijz.si)«.

 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.
Ponovno odprtje Zbirnega centra in poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov (objava 10. 4. 2020 ob 11.34)

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da s prihodnjim tednom predvidoma ponovno odpirajo vrata zbirni centri.

Več informacij na povezavi www.komunala-slb.si/obvestila/predvideno-odprtje-zbirnih-centrov-za-odpadke

Ob ponovnem odprtju Zbirnega centra za odpadke opozarjamo na:

1.       Dosledne kontrole in preverjanje dokazil o plačilu.

V zbirni center bodo dovoljene odpadke lahko odlagali le občani občine PoljčaneZa morebitno potrebno  indentifikacijo bo dodatno potrebno pokazati ustrezen osebni dokument.

Ugotavljamo, da pri odlaganju odpadkov prihaja do številnih zlorab, ki bremenijo tudi proračun naše občine.

Nikakor ne bomo plačevali opravljenih storitev  za občane drugih občin, ki so ugotovili, da denimo, odpadno kmetijsko folijo pri nas lahko odložijo »brezplačno«, v svojih centrih, kamor bi jo morali odlagati, pa morajo za vsako tono odložene odpadne folije plačati več kot 100 EUR.

Naj poudarim, da nič ni zastonj. Odlaganje omenjene folije za občane naše občine krijemo iz Proračuna občine Poljčane.  Nikakor pa to ne bomo financirali občanom drugih občin.

Pri prevarah jim izdatno pomagajo nekateri občani naše občine. Prijateljsko pomoč znancem in prijateljem iz drugih občin izkazujejo s posojo potrdil o plačilu komunalnih storitev osebam, ki iz čistega koristoljubja vozijo odpadke v naš Zbirni center. V bodoče bomo ugotovljene prevare kazensko preganjali.

2.       V kratkem času bosta na vhod in izhod iz Zbirnega centra nameščeni zapornici, nameščene pa bodo tudi kamere za nadzor dogajanja v centru. Delo v centru bosta opravljala dva zaposlena.

3.       Pri gibanju in zadrževanju v zbirnem centru bo potrebno upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna bo uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. Na Zbirnem centru je potrebno upoštevati vse veljavne predpise za čas omejitve gibanja.

Stane Kovačič

župan Občine Poljčane

Razdelitev zaščitnih mask po občini Poljčane

Spoštovani občani,

akcija delitve zaščitnih mask v gospodinjstva občine Poljčane bo danes zaključena. Naprošam občane, ki smo jih v želji, da potrkamo na vsa vrata v občini, nenamerno spregledali, da nas pokličejo (064 243 990) ali nam napišejo na cz@poljcane.si.

Občini se želim zahvaliti v imenu občanov, ki smo to dejanje sprejeli z veliko hvaležnostjo.

 V imenu štaba civilne zaščite se zahvaljujem gasilcem, pripadnikom civilne zaščite in prostovoljcem, ki so v tej akciji sodelovali.

 Vsem občanom želim vesele velikonočne praznike. Naj vas razumevanje in spoštovanje vseh ukrepov za zajezitev virusa in s tem bolezni združi v miru, dostojanstvu in skupni borbi proti temu globalnemu sovražniku. Naj se utrdijo vezi v družini, naj vsa prijateljstva, kot tudi vse vezi med ljudmi »prezimijo« in z vso energijo vzklijejo takoj, ko ukrepi ne bodo več potrebni. Vsi si želimo, da bo to čimprej.

 Ostanite zdravi, pomagajte drugim, družite se narazen, uspelo nam bo!

Poveljnik CZ občine Poljčane

Mirko Slatenše

 

Podaljšan rok za vpis otrok v vrtec

Spoštovani starši!

Zaradi nepričakovane situacije z epidemijo je vpis novih otrok v vrtec podaljšan. Izredno obvestilo Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica najdete na povezavi: vrtec-slobistrica.si/novice-obvestila

Maske za večkratno uporabo za občane

Občina Poljčane je nabavila zaščitne maske za večkratno uporabo za svoje občane. Pripadniki civilne zaščite in PGD Poljčane bodo maske z navodili razdelili v najkrajšem možnem času. Vsako gospodinjstvo prejme dve maski, tisti, ki živijo sami pa eno.

Ohranite svoje zdravje in zdravje bližnjih.

Štab CZ Občine Poljčane

 

Poročilo o delu CZ Občine Poljčane in obvestilo javnosti o primeru CORONAVIRUSA (objava 5. 4. 2020 ob 20.10)

Spoštovani občani, objavljamo poročilo o delu Civilne zaščite Občine Poljčane in obvestilo javnosti o primeru coronavirusa.

Ostanite zdravi!

Poveljnik Civilne zaščite Občine Poljčane Mirko Slatenšek in Župan Občine Poljčane Stanislav Kovačič

 

Obvestilo občanom (objava 4. 4. 2020 ob 12.44)

Spoštovani občani!

Z vami delimo podatek, da se je v naši občini gibala okužena oseba. Pristojne osebe so korektno in po navodilih opravile vse potrebno za zajezitev širjenja okužbe.

Pozivamo Vas, da zelo dosledno upoštevate vsa navodila in vse ukrepe. Prosimo, da se odpravite v trgovine, na tržnico in po ostalih opravkih premišljeno, da si naredite seznam in to opravite resnično samo takrat, ko je to nujno potrebno. Pozivamo Vas, da je NUJNO potrebno, da uporabite ustrezno zaščitno opremo (rokavice in masko). Ker maske niso na zalogi lahko uporabite šal oziroma ustrezno zaščito za nos in usta. Maske za večkratno uporabo za občane naše občine so naročene že od začetka tedna in bodo razdeljene po gospodinjstvih skupaj z navodili za uporabo takoj, ko jih dobimo.

Občane prosimo, da se izognejo poizvedovanju po osebi in morebitni stigmatizaciji, ki ni na mestu.

Štab CZ občine Poljčane
Dopolnjen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (objava 4. 4. 2020 ob 8.28)

Vlada dopolnila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – nakupovanje ranljivejših skupin tudi zadnjo uro delovnega časa prodajalne z živili

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenije se dopolnjuje 2.a člen, drugi odstavek tako, da se glasi: »(2) V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) ter zadnjo uro delovnega časa prodajalne. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«.

To pomeni, da lahko izključno ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice), poleg že veljavnega nakupovanja med 8.00 in 10.00, sedaj nakupujejo tudi v zadnji uri delovnega časa prodajalne z živili.

Odlok začne veljati 4. aprila 2020.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Skip to content