Ponovno vzpostavljeni brezplačni prevozi za starejše in invalide

Občane obveščamo, da z 2. 6. 2020 ponovno začnemo izvajati brezplačne prevoze za starejše in invalide.

Ponovno odprtje Krajevnega urada v Poljčanah

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da bo s 1.6.2020 ponovno začel poslovati Krajevni urad v Poljčanah.

Obvestilo o javnih razpisih

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Vloge oddane do 8. 6. 2020 na način, kot je določen v posamezni razpisni dokumentaciji, se bodo upoštevale za pravočasno oddane vloge na naslednje javne razpise:

  1. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.      
  2. Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  3. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020.
  4. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  5. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  6. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  7. Javni razpis sredstev za spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2020.

Za ostale objavljene javne razpise veljajo roki za oddajo, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 Razpisne dokumentacije (javni razpisi in prijavni obrazci) so na voljo na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si (javne objave/razpisi). Vloge na javni razpis se oddajo skladno z navodili v posamezni razpisni dokumentaciji.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete v tajništvo Občine Poljčane na telefonsko številko 02 8029 220 ali na e-naslov: jelka.hribernik@poljcane.si .

Preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada RS je na svoji 40. dopisni seji sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020.

Obvestilo o sprejetju Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Poljčane

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 2. izredni seji, dne 22. 4. 2020, sprejel Občinski prostorski načrt občine Poljčane.

 

Preklic prepovedi kurjenja v naravnem okolju v občini Poljčane

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o preklicu prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane, kot je bila izdana 17. marca 2020.
Preklic velja od petka, 8. maja 2020, od 8. ure.

Roki za oddajo prijav na javne razpise

Spoštovani,

ponovno obveščamo, da zaradi veljavnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) roki za oddajo vlog na javne razpise občine Poljčane NE TEČEJO.

Zaradi posebnih okoliščin izjemoma poteče rok naslednjim javnim razpisom:

  • JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020. Rok za oddajo vloge je 15. maj 2020.
  • JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM, EKIPAM INŠPORTNIM DELAVCEM ZA DOSEŽKE, KI SO JIH DOSEGLI V LETU 2019. Rok za oddajo vloge je 15. maj 2020.

O na novo določenih rokih vas bomo pravočasno obvestili na način, kot običajno.

Ponovno odprtje knjižnice Josipa Vošnjaka slovenska Bistrica

Spoštovani,

včeraj, 4. 5. 2020, je knjižnica Slovenska Bistrica odprla svoja vrata za pultno izposojo gradiva. Gre za prvo fazo postopnega odpiranja knjižnic, preden bodo knjižnice odprli za prosti pristop, na način, da uporabniki gradivo predhodno naročijo in ga v knjižnici samo prevzamejo. Omogočeno pa je tudi vračanje gradiva pod vsemi pogoji in navodili NIJZ.

Knjižnica Slovenska Bistrica do nadaljnjega posluje po spremenjenem delovnem času poslovanja, in sicer:

– v Slovenski Bistrici ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 10. do 15. ure in ob sredah od 13. do 18 ure in

– v Poljčanah ob četrtkih od 14. do 18. ure.

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehala izvajati poostren nadzor.


Skip to content