Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Mariboru

Okrožno sodišče v Mariboru, je v Uradnem listu RS, št. 121/20 z dne 11. 9. 2020, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru.

Na podlagi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih,  lahko kandidate za sodnike porotnike predlagajo predstavniški organi občin (občinski sveti) z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

S predmetnim pozivom vabimo predlagatelje (interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine), da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike (najmanj en predlog), s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:

Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor ali kadrovska.ozmb@sodisce.si najpozneje do 10. 11. 2020.

V kolikor želite, da se predlagani kandidat sodišču posreduje kot kandidat Občinskega sveta Občine Poljčane, pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike (najmanj en predlog), s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje v funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov:

Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, do vključno 16. 10. 2020.

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2020/2021

Objavljamo Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2020/2021.

 

PODALJŠANJE JAVNEGA POZIVA za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane

Občina Poljčane objavlja PODALJŠANJE JAVNEGA POZIVA za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane.

Spremenjen avtobusni prevoz Ložnica – Drumlažno

Objavljamo obvestilo o omejitvah nosilnost mostu preko potoka Ložnice med naseljema Drumlažno in Ložnica.

Zaradi omejitve nosilnosti več ne bo možen prehod avtobusov preko mostu. Posledično se bo izvajal obvoz določenih voženj preko Poljčan, prav tako se bodo določeni prevozi tudi precej spremenili.

V priponki objavljamo obvestilo za potnike. Prevozi namenjeni prevozu vaših osnovnošolskih otrok ostajajo nespremenjeni.

Hvala za razumevanje.

Makole_obvestilo_postajališče

Makole_obvestilo_splet

Krajevni urad Poljčane – ne posluje dne 18. 9. 2020

Krajevni urad Poljčane v petek, 18. 9. 2020 ne bo posloval. Hvala za razumevanje.

Obvestilo KU Poljčane

Obvestilo o streljanju na strelišču LD Poljčane

Objavljamo obvestilo o streljanju na strelišču LD Poljčane.

LD POLJČANE OBVESTILO O STRELJANJU NA STRELIŠČU 2020-21 občina Poljčane

Obnova opazovalnice za ptice

V teh dneh poteka obnova dotrajanih delov objekta “Opazovalnice za ptice”. V sklopu obnove bo celotna lesena površina premazana z zaščitnim premazom, zato prosimo, da ne stopate na lesene površine, dokler se zaščitno olje dodobra ne posuši. Hvala za razumevanje.


Skip to content