Pomen prezračevanja zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 pri ponovnem postopnem odpiranju posameznih dejavnosti v državi

Ob ponovnem postopnem odpiranju različnih dejavnosti ponovno opozarjamo na izjemni pomen učinkovitega prezračevanja zaprtih prostorov.

Prezračevanje je eden ključnih ukrepov pri omejevanju širjenja novega koronavirusa. S pravilnim prezračevanjem iz zaprtega prostora, v katerem je več ljudi, učinkovito odvajamo izdihani zrak, v katerem je lahko prisoten tudi novi koronavirus.

Zlasti v zimskih mesecih je prezračevanje zaprtih prostorov pogosto pomanjkljivo.

Priporočamo, da lastniki, oz. upravljavci objektov, nosilci dejavnosti, odgovorne osebe za varnost  delovanja dejavnosti poskrbijo za pravilno in s tem učinkovito prezračevanje prostorov. Priporočamo, da se za ustrezno strokovno pomoč po potrebi obrnejo na ponudnike/izvajalce prezračevalnih sistemov. 

V primeru naravnega prezračevanja je treba pripraviti načrt prezračevanja: predvideti pogostost in način odpiranja oken ali vrat, kar je odvisno od velikosti prostora, višine stropa, števila ljudi v prostoru,…

Pri mehanskem  prezračevanju je pomembno, da so nastavitve sistema pravilne ter da se sistem pravilno vzdržuje in redno servisira.

S tem bomo veliko pripomogli k omejevanju širjenja novega koronavirusa in omogočili varnejše okolje za vse – za zaposlene in za uporabnike.

Vir: NIJZ

Spremenjen vozni red prevozov starejših oseb

Spoštovani, od 1. 2. 2021 dalje je spremenjeni vozni red prevozov starejših, in sicer je čas odhodov iz Poljčan za obe relaciji pomaknjen za 1 uro naprej (saj zaradi omejitev ljudje opravijo vse potrebno že v krajšem času).

Nov urnik prevozov:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za kamnolom Skrbinjek

Objavljamo Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za kamnolom Skrbinjek.


Skip to content