Javni pozivi k predložitvi predlogov za imenovanje članov Statutarno pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za priznanja in odlikovanja ter članov Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane:

 • Statutarno pravne komisije,
 • Komisije za pritožbe in ugovore občanov,
 • Komisije za priznanja in odlikovanja in
 • Nadzornega odbora Občine Poljčane

Rok za predložitev predlogov je: 9. 1. 2023 do 12. ure.

 

 

1. konstitutivna seja

1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Poljčane

Zimski delovni čas Kamnoloma Poljčane

Od 12. 12. 2022 do nadaljnjega bo v Kamnolomu Poljčane zimski odpiralni delovni čas:

PONEDELJEK  – PETEK OD 6. DO 15. URE (malica 10.00 – 10.30), sobote, nedelje in prazniki zaprto.

Za informacije pokličite 070 401 625.

Hvala za razumevanje.

TRIK KAMENINE

POROČILI O IZIDU VOLITEV

Objavljamo poročili o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Poljčane:

Koledar prireditev – DECEMBER 2022
Spremljanje lokalnih volitev 2022

LOKALNE VOLITVE 2022 lahko spremljate

Do dneva volitev bodo na voljo kandidacijske liste ter nekatere pomembne povezave, na dan volitev pa bo prikazana še udeležba ter rezultati.

 • preko spletne strani Državne volilne komisije (za Občino Poljčane): 

KANDIDATI:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/kandidati

UDELEŽBA:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/udelezba

REZULTATI:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/rezultati

 

Objavljamo tudi navodila za medije:

Soočenje županskih kandidatov

Sporočamo, da bo v četrtek, 17. 11. 2022 ob 18. uri soočenje županskih kandidatov v Domu športa in kulture.

Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2023

Občinski svet Občine Poljčane je na 26. redni seji, dne 18. 10. 2022, obravnaval Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2023 in sprejel Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2023.

Sklep in navodila v zvezi z vlaganjem predlogov in pripomb so objavljena v spodnjih prilogah.

Lokalne volitve 2022 – predčasno glasovanje

Občinska volilna komisija Občine Poljčane obvešča občane, da bo predčasno glasovanje za župana in člane občinskega sveta, potekalo v sredo, 16. novembra 2022 med 7. in 19. uro na volišču na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, sejna soba.

popolna zapora ceste Kohne – Ljubično – Zalonč

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE

Od sobote  12. 11. 2022 do sobote 19. 11. 2022 bo zaradi sanacije posedka popolna zapora javne poti Kohne – Ljubično – Zalonč. Promet bo možen  do zapore.

Hvala za razumevanje.

Popolna zapora ceste Lušečka vas – Spodnja Brežnica

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE

Od srede  9. 11. 2022 do ponedeljka 14. 11. 2022 bo zaradi sanacije posedka popolna zapora javne poti Lušečka vas – Spodnja Brežnica. Promet bo možen do zapore.

Hvala za razumevanje.

Pogoji za plakatiranje v času referendumske kampanje

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnih referendumov (o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), o noveli Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) in o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki bodo v nedeljo 27. 11. 2022

 

Seznam vloženih in potrjenih kandidatur – izžreban vrstni red

Objavljamo seznama vloženih in potrjenih kandidatur za župana in občinski svet Občine Poljčane

Koledar prireditev – NOVEMBER 2022
Pogoji za oddajo poslovnih prostorov v uporabo

Občina Poljčane objavlja Pogoje za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Poljčane v občasno uporabio za organizacijo predvolilnih shodov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski sveti in redne volitve župana v letu 2022.

Popolna zapora ceste

V sredo, 19. 10. 2022 bo med 8.00 in 11.00 zaradi sanacije vozišča popolna zapora Rimske ulice pri hišni številki 4.

Prevoz bo možen samo za vozila na nujni vožnji.

Hvala za razumevanje.

Cepljenje proti sezonski gripi

V Zdravstvenem domu v Slovenski Bistrici je omogočeno cepljenje proti sezonski gripi.

Program Centra za krepitev zdravja Slovenska Bistrica

Center za krepitev zdravja Slovenska Bistrica objavlja Program za krepitev zdravja za mesec oktober 2022 in vse zainteresirane občane vabi k sodelovanju.

Obvestilo – predčasno glasovanje na volitvah predsednika republike

Predsednica državnega zbora Republike Slovenije je na podlagi petega odstavka 103. člena Ustave RS in prvega odstavka petega člena ZVRP dne 20. 7. 2022 razpisala volitve predsednika republike (Uradni list RS, št. 97/22).

Za dan splošnega glasovanja je določena nedelja, 23. 10. 2022.

Na podlagi 20. člena Zakona o volitvah predsednika republike in 69. člena Zakona o volitvah v državni zbor bo predčasno glasovanje izvedeno 18., 19. in 20. 10. 2022 (od 7.00 do 19.00 ure) na sedežih volišč za predčasno glasovanje.

Občani Občine Poljčane lahko v teh dneh predčasno glasujete na sedežu predčasnega volišča, ki je na naslovu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.

Destinacija Štajerska uradno zaživela

V torek, 13. 9. 2022, je v prostorih Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) potekala ustanovna skupščina članov konzorcija DESTINACIJE ŠTAJERSKE, katere član je tudi občina Poljčane. S tem dogodkom je projekt tudi uradno zaživel, kar je edinstvena priložnost za turistični preboj Štajerske na širšem mednarodnem turističnem zemljevidu.

 

 

Poziv za prijavo posledic suše na kmetijskih pridelkih
Rok za oddajo vloge na Občino Poljčane je podaljšan do petka, 23. septembra 2022. 

Občina Poljčane poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, da lahko oddajo vlogo za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, ki je nastala zaradi posledic suše v letu 2022.

Škodo prijavite na priloženem OBRAZCU 2, ki ga oddate na Občino Poljčane do petka, 16. septembra 2022. K vlogi je potrebno priložiti kopijo ali scan zbirne vloge za leto 2022 (subvencijska vloga).

 

Prijavo za sušo lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki ima zaradi suše uničeno nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in jim bo priznana škoda zaradi suše, pa bodo lahko uveljavili zmanjšanje ali odpis prispevkov. Vloge oddate na FURS.

 

 

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo 20. 11. 2022

Predavanje o demenci

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane vabi na brezplačno predavanje o demenci, ki bo v sredo, 28. 9. 2022, ob 16. uri v Beli dvorani Doma dr. Jožeta Potrča. Gost srečanja bo Martin Gselman, dr. med. spec. psihiater. Udeležbo sporočite po telefonu ali e-pošti.

Popolna zapora ceste

Obvestilo o popolni zapori ceste.

Občina Poljčane obvešča, da bo od ponedeljka, 12. 9. 2022 do srede, 14. 9. 2022 zaradi asfaltiranja vozišča v naselju Krasna popolna zapora lokalne ceste LC440701 Makole – Jelovec – Krasna. Obvoz bo možen skozi Makole.

Hvala za razumevanje.

Predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov za lokalne volitve 2022, ki bodo 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete do 15. 9. 2022 na naslov Občina Poljčane, Občinska volilna komisija, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali na e-naslov: obcina@poljcane.si.

Lokalne volitve 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, Mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. 07. 2022, na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) razpisala Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Vse informacije in obrazce objavljamo na naši spletni strani: Za občane – Lokalne volitve 2022. 

 

Dar jeseni v Križeči vasi

Turistično društvo Lucija Križeča vas vabi dne 4. 9. 2022 ob 14. uri na prireditev Dar jeseni in srečanje kluba IMT.

Hkrati člani društva sporočajo, da bo v soboto, 3. 9. 2022 potekala čistilna akcija vasi.

 

Vabljeni k sodelovanju.

 

 

Brezplačno pravno svetovanje za občane

Občina Poljčane in Krajevna organizacija Rdečega križa Poljčane organizirata brezplačno pravno svetovanje za občane (s področja dedovanja, socialnega prava, nepremičninskega prava, kazenskega prava, prekrškovnih postopkov,…) vsak prvi ponedeljek v mesecu od 8. do 10. ure, v prostorih Razvojnega centra narave v Poljčanah.

Prvo svetovanje bo 5. 9. 2022 od 8. do 10. ure.

Svetovala bo upokojena sodnica Lidija Pratnemer.

Obvezne prijave na tel.: 040 890 645

70 let delovanja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane bo septembra praznoval 70-letnico svojega delovanja. Praznik bodo obeležili z dvema prireditvama:

Sobota, 3. 9. 2022: Prireditev za širšo javnost z družabnim delom:

 • prireditev »Dan Doma« na domskem dvorišču se bo začela ob 13. uri in bo vsebovala kulturni program in družabno zabavni del s kulinarično ponudbo. Nastopili bodo stanovalci in zaposleni Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Godba na pihala Poljčane, Tamburaši Kavkler, Darja Gajšek, Hana Šega in Družina – Šabec Kidrič. Predstavila se bodo tudi lokalna društva. Dogodek bo povezovala ga. Zdenka Detiček Opič.

Torek, 6. 9.2022: Slovesna prireditev ob 70 letnici delovanja Doma:

 • prireditev s kulturnim programom bo v telovadnici Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane s pričetkom ob 11 uri. Nastopili bodo stanovalci in zaposleni Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, in vokalna skupina Bleščice. Dogodek bo povezovala ga. Zdenka Detiček Opič.

Občane vabijo, da se jim ob praznovanju pridružijo.

 

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve predsednice oziroma predsednika RS, ki bodo 23. 10. 2022

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve predsednice oziroma predsednika RS, ki bodo 23. 10. 2022

 

Zapora ceste na Boč

Zaradi sanacije cestnega odtoka bo v četrtek, 25. 8. 2022 od 7. do 17. ure zaprta cesta na Boč (od hišne številke 34 do planinskega doma).

Hvala za razumevanje.

Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022

Pozdravljeni,

Državna volilna komisija Republike Slovenije je občine poprosila za podajo predlogov za člane volilnih odborov na voliščih za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022.

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Zainteresirane občane, društva ali organizacije pozivamo k oddaji predlogov za predsednika ali člana volilnega odbora za izvedbo volitev, ki bodo v nedeljo, 23.10.2022. V skladu z določbo prvega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor mora član volilnega odbora (oziroma predsednik in njegov namestnik) imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Predlogu mora obvezno biti priložen izpolnjen in podpisan obrazec soglasja kandidata. 

Predloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po elektronski pošti na naslov: obcina@poljcane.si ali oddate osebno v tajništvu občine v času uradnih ur, najkasneje do 5. 9. 2022.

Zapora ceste Kohne – Ljubično – Zalonč

Obveščamo, da bo danes, dne 18. 8. 2022 zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta JAVNA POT (JP 947681) KOHNE – LJUBIČNO – ZALONČ.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo

Ambulanta dr. Marjana Colariča bo od 16. do 19. avgusta zaprta zaradi letnega dopusta. V nujnih primerih jih nadomešča ambulanta dr. Midhata Perende.

Začasna zapora brvi čez Dravinjo v Globokem

Brv čez Dravinjo je začasno zaprta zaradi nedavnega požara.

Hvala za razumevanje.

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2022

Občina Poljčane objavlja Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2022.

10 počitniških športnih dni

Obvestilo

Že 12 let v mesecu avgustu naš klub organizira počitniške športne dneve. Tudi letos je tako in bo letošnja akcija potekala v času od 16. 8. do 26. 8. 2022.

Lep pozdrav, Miloš Trbulin

Rokoborski klub Poljčane, https://www.rokoborba.net/

Omejitve pri dobavi pitne vode

Objavljamo Obvestilo OKP o dobavi pitne vode.

Pri prepovedi porabe pitne vode za zalivanje, pranje ipd. se začasno izvzamejo porabniki, katerim služi za opravljanje svoje dejavnosti tudi poraba pitne vode kot npr. AVTOPRALNICE, PORABA VODE ZA ZALIVANJE V RASTLINJAKIH in podobno.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanja opozarja, da je povsod po državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V naravnem okolju je prepovedano:

 • požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
 • kuriti in požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,
 • kuriti kresove,
 • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti ki lahko povzročijo požar,
 • izvajati ognjemete.
Kako varna je moja oskrba z energijo in kaj narediti, če je ogrožena

Spoštovani,

Nepričakovana vojna v Ukrajini in odvisnost Evrope od ruske nafte ter zemeljskega plina je povzročila velik pretres v svetovnem energetskem sistemu. Posledice tega so visoke cene energije in velika zaskrbljenost glede energetske oskrbe.
Zaradi tega moram vsi delovati v smeri zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv (plina, nafte, premoga,…) in poskrbeti za čim hitrejši prehod na čistejšo energijo pridobljeno iz čistejših obnovljivih virov energije (sonce, voda, veter,…).

V prilogi smo pripravili zanimive informacije in nasvete v obliki letaka z naslovom »Kako varna je moja oskrba z energijo in kaj narediti, če je ogrožena – Samoocenitev po korakih«
Nasveti lahko pomagajo vsem občanom in gospodinjstvom.

Za vse dodatne nasvete in informacije se lahko obrnete na energetske svetovalce Energetsko podnebne agencije za Podravje (ENERGAP) in z veseljem vam bomo pomagali in svetovali.

________________________________________

Kontakt:
Energetsko podnebna agencija za Podravje
Smetanova 31, 2000 Maribor, Slovenija
T 02 234 23 63
T 02 234 23 60
E info@energap.si

Hvala in lep pozdrav

KLAVDIJA POLUTNIK, univ.dipl.ekon.

Energetsko podnebna agencija za Podravje
Smetanova 31, 2000 Maribor, Slovenija
T 02 234 23 62
E klavdija.polutnik@energap.si
W www.energap.si

Popolna zapora ceste v centru Poljčan

Obveščamo, da bo zaradi del, od ponedeljka, 4. 7. 2022, do srede, 6. 7. 2022 popolna zapora ceste v centru Poljčan proti železniški postaji. Obvoz je urejen mimo Razvojnega centra narave. Prosimo za razumevanje.

Poslovanje Krajevnega urada Poljčane v poletnih mesecih

Objavljamo Obvestilo o poslovanju Krajevnega urada Poljčane v poletnih mesecih

Poostrene meritve hitrosti na območju občine Poljčane

Medobčinski inšpektorat občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole obvešča, da bo na območju občine Poljčane v sredo, 29. 6. 2022 skozi cel dan poostren nadzor hitrosti z radarjem. Previdno in varno!

Letni dopusti v ambulanti Poljčane

Ambulanta Poljčane, Midhat Perenda dr. med. sporoča, da bodo zaradi rednega letnega dopusta odstotni v terminih:

– od 27. 6. do 2. 7. 2022,

– od 18. 7. do 29. 7. 2022.

 

Prav tako bo zaradi dopusta zaprta ambulanta dr. Colarič od 4. 7. do 15. 7. 2022.

Za razumevanje se zahvaljujejo.

Bleščice vabijo na koncert

Vokalna skupina BLEŠČICE vabi na tradicionalni koncert z gosti, v petek, 1. julija 2022, ob 19. uri pod kozolcem Čreti v Poljčanah.

 

Prireditev ob dnevu državnosti

Spoštovani!

 

V počastitev dneva državnosti

Vas vljudno vabimo na kulturno prireditev, ki bo

v petek, 24. junija 2022, ob 19. uri

v Domu športa in kulture v Poljčanah.

 

V kulturnem programu bodo nastopili:

Andreja Zidarič, slovenska sopranistka,

ki živi in ustvarja na Dunaju in v Muenchenu ter

Pevsko društvo svete Cecilije župnije Poljčane.

 

Slavnostni govornik bo župan Občine Poljčane,

gospod Stanislav Kovačič.

 

Prireditev bo povezoval

Uroš Rober.

Za prijetno razpoloženje po prireditvi bodo poskrbeli

Društvo kmetic Poljčane in

Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane.

 

Otvoritev spominskega obeležja vojne za Slovenijo

Občina Poljčane in Zveza veteranov vojne za Slovenijo vabita v sredo, 22. junija 2022, ob 17h na otvoritev spominskega obeležja veteranov vojne za Slovenijo.

Prireditev bo potekala pri obeležju na lokaciji med trgovino Kroki in Pekarno Poljčane. Po prireditvi vabljeni na pogostitev v prostorih ZŠAM Poljčane.

Rezultati 13. kolesarskega vzpona na Boč – MTB BOČ

Objavljamo rezultate 13. MTB VZPONA NA BOČ.

https://photos.app.goo.gl/7jhwFwhEmXLr6k789

Zbiranje odpadnega papirja za dobrodelni namen

Spoštovani občani.

V okviru dobrodelne akcije POLJČANE TEČEJO za LUKO in LANO, ki jo organizira Športni klub E.M.I., bomo v šoli zbirali odpadni papir. Zbrana sredstva bomo prispevali v donacijo akcije Poljčane tečejo.

Vabimo vas, da prispevate odpadli papir: stari časopis, revije, reklame, stare knjige brez trdih platnic … v zabojnik, ki je na parkirišču pri šolski  telovadnici v smeri igrišča.

Zbiralna akcija bo trajala do 9. 6. 2022.

Hvala za vaš prispevek in lepo pozdravljeni,

mag. Francka Mravlje, ravnateljica

13. Poljčanski tek

Objavljamo razpis in informacije za 13. poljčanski tek in vas vabimo k sodelovanju.

V počastitev občinskega praznika in pod pokroviteljstvom OBČINE POLJČANE vas vabimo na 13. POLJČANSKI TEK

 ki bo v soboto, 4. junija 2022, s pričetkom ob 9.00 uri   

Tek se bo odvijal na igriščih pri osnovni šoli v Poljčanah. Informacije, garderobe, sanitarije in malica bodo v telovadnici in na šolskem igrišču. Izvajalci so: Šolsko športno društvo Bogdan Krajnc Poljčane, OŠ Kajetana Koviča Poljčane ter Karl Petelinšek s sodelavci.

PREDPRIJAVE in INFORMACIJE: do srede, 1. 6. 2022

Miran Voglar – za vrtec, osnovno šolo, družinski tek in štafete osnovna šola – miran.voglar@gmail.com

Karl Petelinšek  – za ostale starostne kategorije moški, ženske in štafete odrasli –  karl.petelinsek@gmail.com.

PRIJAVE: Izjemoma tudi na dan prireditve do 8.45 ure ŠTART: na šolskem igrišču.

KATEGORIJE LETNIK RAZDALJA ŠTART
Dečki vrtec, mlajši 2018 in mlajši 200 m 9.00
Deklice vrtec, mlajše 2018 in mlajše 200 m 9.10
Dečki vrtec, starejši 2017, 2016 200 m 9.20
Deklice vrtec, starejše 2017, 2016 200 m 9.30
Dečki 1., 2. razred 2015, 2014 400 m 9.40
Deklice 1., 2. razred 2015, 2014 400 m 9.50
Dečki 3., 4. razred 2013, 2012 600 m 10.00
Deklice 3., 4. razred 2013, 2012 600 m 10.10
Dečki 5., 6. razred 2011, 2010 600 m 10.20
Deklice 5., 6. razred 2011, 2010 600 m 10.30
Dečki 7., 8., 9. razred 2009, 2008, 2007 1000 m 10.40
Deklice 7., 8., 9. razred  2009, 2008, 2007 1000 m 10.50
Družinski tek – vrtec, mlajši Najmlajši letnik 2018 in mlajši 200 m 11.00
Družinski tek – vrtec, starejši Najmlajši letnik 2017, 2016 200 m 11.10
Družinski tek – šola I. Najmlajši letnik 2015, 2014 200 m 11.20
Družinski tek – šola II. Najmlajši letnik 2013, 2012 400 m 11.30
Družinski tek – ostali Najmlajši letnik 2011 in starejši 600 m 11.40
Moški A Od 16 – 30 let 3000 m 11.50
Ženske A Od 16 – 30 let 2000 m 11.50
Moški B Od 31 – 40 let 3000 m 11.50
Ženske B Od 31 – 40 let 2000 m 11.50
Moški C Od 41 – 50 let 2000 m 11.50
Ženske C Od 41 – 50 let 1000 m 11.50
Moški D Od 51 – 60 let 2000 m 11.50
Ženske D Od 51 – 60 let 1000 m 11.50
Moški E 61 let in več 1000 m 11.50
Ženske E 61 let in več 1000 m 11.50
Ekipni štafetni tek – deklice Samo osnovnošolke 3 x 200m 12.20
Ekipni štafetni tek – dečki Samo osnovnošolci 3 x 400m 12.30
Ekipni štafetni tek – ženske 3 tekmovalke (osnovnošolke ne tečejo) 3 x 200m 12.40
Ekipni štafetni tek – moški 3 tekmovalci, tudi, če je v ekipi ena ali več žensk (osnovnošolci ne tečejo) 3 x 400 m 12.50

Podelitev medalj in pokalov bo takoj po končanem teku. Rezultati in fotografije bodo objavljene na oglasni deski Šolskega športnega društva Bogdan Krajnc Poljčane, na spletni strani Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane in Občine Poljčane.

NAGRADE: Prvi trije v posamezni kategoriji otroci, učenci, učenke, ženske, moški ter štafete prejmejo medalje. Prve tri družine v družinskem teku prejmejo pokal. Vsi udeleženci, ki se prijavijo pravočasno v pred prijavi, prejmejo malico in praktično darilo, ki ga podarja Občina Poljčane.

Vsi dečki in deklice iz vrtca, ki bodo uspešno pretekli 200 m razdaljo, prejmejo spominsko medaljo.

SPLOŠNA DOLOČILA:

* Pri družinskem teku lahko pri enostarševski družini sodeluje tudi najožji sorodnik. Držanje za roke ni dovoljeno!

* Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, startnine ni.

* Organizator si, glede na potrebe, pridružuje pravico spremembe urnika in tekmovalnih pravil.

* Z udeležbo na dogodku se strinjate s fotografiranjem za namen dokumentiranje dogodka in objavljanja na spletnih straneh in družbenih omrežjih.

* V primeru dežja se tek prestavi na drug termin, ki bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja.

REZULTATI TEKA:


Skip to content