Urnik hitrega COVID testiranja v Poljčanah

Glede na zelo obsežno širjenje okužb COVID v zadnjem obdobju vas pozivamo, da kar se da dosledno izvajate hitre teste in s tem preprečujete možnosti širjenja v svoji okolici.

Urnik odvzema brisa za hitri test v Poljčanah je sledeč:

OD PONEDELJKA DO SOBOTE  od 8.00 do 19.00

NEDELJA od 8.00 do 11.00

Izvajanje testiranja je z dnem 21. 2. 2022 ukinjeno. 

 

Akcija cepljenja ponovno v Poljčanah

V petek, 14. januarja 2022, bo v Razvojnem centru narave v Poljčanah ponovno na voljo brezplačno cepljenje proti COVID-19, brez predhodnega naročanja.

Cepivo bo na voljo med 11.00 in 11.45.

OPPN za rekonstrukcijo ceste R3-688/1233 Poljčane – Majšperk z novim priključkom na R1-219/1410 Poljčane ter ureditev parkirišč in pešpoti do OŠ Poljčane

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO CESTE R3-688/1233 POLJČANE – MAJŠPERK Z NOVIM PRIKLJUČKOM NA R1-219/1410 POLJČANE TER UREDITEV PARKIRIŠČ IN PEŠPOTI DO OŠ POLJČANE

Občina Poljčane v skladu s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) objavlja izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo ceste R3-688/1233 Poljčane – Majšperk z novim priključkom na R1-219/1410 Poljčane ter ureditev parkirišč in pešpoti do OŠ Poljčane (v nadaljevanju: OPPN).

Predmet OPPN je rekonstrukcija oz. preložitev dela obstoječe regionalne ceste R3-688/1233 Poljčane – Majšperk, rekonstrukcija dela obstoječe regionalne ceste R1-219/1410 Poljčane, izgradnja krožišča na regionalni cesti R1-219/1410 Poljčane, izgradnja parkirišč ob osnovni šoli Poljčane in ob novem priključku, izgradnja novih objektov (podhod za pešce P1, most M1 in M2), ureditev struge potoka Brežnica in izgradnja pešpoti do OŠ Poljčane.

S predstavitvijo izhodišč želi Občina Poljčane zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. Zbrani predlogi in pripombe se bodo smiselno vključili v pripravo osnutka OPPN. Predloge in pripombe je možno podati v času od 6. 1. 2022 do vključno 21. 1. 2022 pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane ali preko elektronskega naslova obcina@poljcane.si.


Skip to content