Dar jeseni v Križeči vasi

Turistično društvo Lucija Križeča vas vabi dne 4. 9. 2022 ob 14. uri na prireditev Dar jeseni in srečanje kluba IMT.

Hkrati člani društva sporočajo, da bo v soboto, 3. 9. 2022 potekala čistilna akcija vasi.

 

Vabljeni k sodelovanju.

 

 

Brezplačno pravno svetovanje za občane

Občina Poljčane in Krajevna organizacija Rdečega križa Poljčane organizirata brezplačno pravno svetovanje za občane (s področja dedovanja, socialnega prava, nepremičninskega prava, kazenskega prava, prekrškovnih postopkov,…) vsak prvi ponedeljek v mesecu od 8. do 10. ure, v prostorih Razvojnega centra narave v Poljčanah.

Prvo svetovanje bo 5. 9. 2022 od 8. do 10. ure.

Svetovala bo upokojena sodnica Lidija Pratnemer.

Obvezne prijave na tel.: 040 890 645

70 let delovanja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane bo septembra praznoval 70-letnico svojega delovanja. Praznik bodo obeležili z dvema prireditvama:

Sobota, 3. 9. 2022: Prireditev za širšo javnost z družabnim delom:

  • prireditev »Dan Doma« na domskem dvorišču se bo začela ob 13. uri in bo vsebovala kulturni program in družabno zabavni del s kulinarično ponudbo. Nastopili bodo stanovalci in zaposleni Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Godba na pihala Poljčane, Tamburaši Kavkler, Darja Gajšek, Hana Šega in Družina – Šabec Kidrič. Predstavila se bodo tudi lokalna društva. Dogodek bo povezovala ga. Zdenka Detiček Opič.

Torek, 6. 9.2022: Slovesna prireditev ob 70 letnici delovanja Doma:

  • prireditev s kulturnim programom bo v telovadnici Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane s pričetkom ob 11 uri. Nastopili bodo stanovalci in zaposleni Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, in vokalna skupina Bleščice. Dogodek bo povezovala ga. Zdenka Detiček Opič.

Občane vabijo, da se jim ob praznovanju pridružijo.

 

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve predsednice oziroma predsednika RS, ki bodo 23. 10. 2022

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve predsednice oziroma predsednika RS, ki bodo 23. 10. 2022

 

Zapora ceste na Boč

Zaradi sanacije cestnega odtoka bo v četrtek, 25. 8. 2022 od 7. do 17. ure zaprta cesta na Boč (od hišne številke 34 do planinskega doma).

Hvala za razumevanje.

Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022

Pozdravljeni,

Državna volilna komisija Republike Slovenije je občine poprosila za podajo predlogov za člane volilnih odborov na voliščih za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022.

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Zainteresirane občane, društva ali organizacije pozivamo k oddaji predlogov za predsednika ali člana volilnega odbora za izvedbo volitev, ki bodo v nedeljo, 23.10.2022. V skladu z določbo prvega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor mora član volilnega odbora (oziroma predsednik in njegov namestnik) imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Predlogu mora obvezno biti priložen izpolnjen in podpisan obrazec soglasja kandidata. 

Predloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po elektronski pošti na naslov: obcina@poljcane.si ali oddate osebno v tajništvu občine v času uradnih ur, najkasneje do 5. 9. 2022.

Zapora ceste Kohne – Ljubično – Zalonč

Obveščamo, da bo danes, dne 18. 8. 2022 zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta JAVNA POT (JP 947681) KOHNE – LJUBIČNO – ZALONČ.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo

Ambulanta dr. Marjana Colariča bo od 16. do 19. avgusta zaprta zaradi letnega dopusta. V nujnih primerih jih nadomešča ambulanta dr. Midhata Perende.

Začasna zapora brvi čez Dravinjo v Globokem

Brv čez Dravinjo je začasno zaprta zaradi nedavnega požara.

Hvala za razumevanje.

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2022

Občina Poljčane objavlja Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2022.

10 počitniških športnih dni

Obvestilo

Že 12 let v mesecu avgustu naš klub organizira počitniške športne dneve. Tudi letos je tako in bo letošnja akcija potekala v času od 16. 8. do 26. 8. 2022.

Lep pozdrav, Miloš Trbulin

Rokoborski klub Poljčane, https://www.rokoborba.net/


Skip to content