Destinacija Štajerska uradno zaživela

V torek, 13. 9. 2022, je v prostorih Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) potekala ustanovna skupščina članov konzorcija DESTINACIJE ŠTAJERSKE, katere član je tudi občina Poljčane. S tem dogodkom je projekt tudi uradno zaživel, kar je edinstvena priložnost za turistični preboj Štajerske na širšem mednarodnem turističnem zemljevidu.

 

 

Poziv za prijavo posledic suše na kmetijskih pridelkih
Rok za oddajo vloge na Občino Poljčane je podaljšan do petka, 23. septembra 2022. 

Občina Poljčane poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, da lahko oddajo vlogo za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, ki je nastala zaradi posledic suše v letu 2022.

Škodo prijavite na priloženem OBRAZCU 2, ki ga oddate na Občino Poljčane do petka, 16. septembra 2022. K vlogi je potrebno priložiti kopijo ali scan zbirne vloge za leto 2022 (subvencijska vloga).

 

Prijavo za sušo lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki ima zaradi suše uničeno nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in jim bo priznana škoda zaradi suše, pa bodo lahko uveljavili zmanjšanje ali odpis prispevkov. Vloge oddate na FURS.

 

 

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo 20. 11. 2022

Predavanje o demenci

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane vabi na brezplačno predavanje o demenci, ki bo v sredo, 28. 9. 2022, ob 16. uri v Beli dvorani Doma dr. Jožeta Potrča. Gost srečanja bo Martin Gselman, dr. med. spec. psihiater. Udeležbo sporočite po telefonu ali e-pošti.

Popolna zapora ceste

Obvestilo o popolni zapori ceste.

Občina Poljčane obvešča, da bo od ponedeljka, 12. 9. 2022 do srede, 14. 9. 2022 zaradi asfaltiranja vozišča v naselju Krasna popolna zapora lokalne ceste LC440701 Makole – Jelovec – Krasna. Obvoz bo možen skozi Makole.

Hvala za razumevanje.

Predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov za lokalne volitve 2022, ki bodo 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete do 15. 9. 2022 na naslov Občina Poljčane, Občinska volilna komisija, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali na e-naslov: obcina@poljcane.si.

Lokalne volitve 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, Mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. 07. 2022, na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) razpisala Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Vse informacije in obrazce objavljamo na naši spletni strani: Za občane – Lokalne volitve 2022. 

 


Skip to content