Zbori občanov in 1. seje vaških odborov

Na podlagi 64. in 67. člena Statuta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021- UPB-1) ter 7. člena Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/2007) Županja Občine Poljčane sklicuje

ZBORE OBČANOV in 1. SEJE VAŠKIH ODBOROV ZA OBMOČJE SKUPNOSTI POSAMEZNIH VAŠKIH ODBOROV,

ki bodo v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane – sejna soba, po naslednjem urniku:

Datum in ura Vaški odbor za območja naselij:
3. 4. 2023 ob 16.30 Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
3. 4. 2023 ob 17.00 Brezje in Križeča vas,
3. 4. 2023 ob 17.30 Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice
3. 4. 2023 ob 18.00 Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično
4. 4. 2023 ob 16.30 Lušečka vas in Čadramska vas
4. 4. 2023 ob 17.00 Poljčane
4. 4. 2023 ob 17.30 Sp. Poljčane
4. 4. 2023 ob 18.00 Sp. Brežnica in Stanovsko

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Predstavitev Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij.
 2. Potrditev članov vaških odborov na podlagi predlogov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika vaškega odbora.
 4. Razno

 

Obvestilo o meritvah hitrosti na naših cestah

Obveščamo, da se bodo v prihodnjem tednu izvajale poostrene meritve hitrosti na območju naše občine.

Vozite previdno in upoštevajte hitrostne omejitve.

Povabilo k mreženju lokalnega gospodarstva občine Poljčane

Spoštovani lokalni podjetniki.

Občina Poljčane želi lokalnemu gospodarstvu, podjetnikom in obrtnikom ponuditi spodbudno podjetniško okolje, zato vas vljudno vabimo na poslovno srečanje in mreženje, ki bo v torek, 28. marca 2023, ob 18. uri, v Razvojnem centru narave. Program dogodka najdete v prilogi.

Zaradi lažje organizacije srečanja je prijava na dogodek obvezna in je možna do četrtka, 23. marca 2023.  Na dogodek se prijavite preko spletnega vprašalnika, ki je dostopen na spodnji povezavi.

Z željo, da bi prepoznali vaše potrebe, izzive in pričakovanja, smo za vas pripravili vprašalnik. Vaši odgovori nam bodo pomagali, da izboljšamo podporo in storitve, ki jih ponujamo lokalnim podjetjem v naši občini in bodo pomembni za pripravo in izvajanje ukrepov v cilju rasti in razvoja lokalnega gospodarstva. V ta namen vas vljudno prosimo, da izpolnite vprašalnik dostopen na tej povezavi  ali QR kodi, reševanje vam bo vzelo okvirno 6 minut vašega časa.

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

 

Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada v Poljčanah

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da bo krajevni urad v Poljčanah zaprt zaradi bolezni v času

od 17. 3. 2023 do vključno 24. 3. 2023. 

Stranke lahko v tem času uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Vošnjakova ulica 10 ali za informacijo pokličejo na tel. št. 02 805 55 00 ali po e-pošti ue.slbistrica@gov.si.

Hvala za razumevanje in strpnost.

Napotki za ravnanje ob najdbi poginule živali na oz. ob cesti ali železnici

V zadnjem času je bilo mogoče zaznati več sporočil o povoženih živalih na različnih delih občine Poljčane. Za lažji in neposreden kontakt s pristojno službo objavljamo ustrezne kontaktne številke.

Če na oz. ob cesti ali železnici opazite povoženo žival, o lokaciji najdbe obvestite pristojno službo za odstranjevanje poginulih živali na dežurno številko Nacionalnega veteri­narskega inštituta, ki v Sloveniji izvaja javno službo veterinarsko higienske služ­be. Podravsko regijo pokri­va mariborska enota, ki je dosegljiva na dežurni telefonski šte­vilki 02/749-36-87.

Informacijo o povoženi domači in/ali prostoživeči živali na cestah in železnicah lahko najditelj sporoči direktno na številko Nacionalnega veteri­narskega inštituta Veterinarsko higienske služ­be (NVI VHS) ali pa informacijo prijavi na številko 112, ki potem obvesti NVI VHS glede odvoza trupla povožene živali in lokalno pristojnega upravljavca lovišča zaradi odvzema materialnega dokaza za potrebe evidentiranja izgub divjad.

Spremenjen delovni čas zobne ambulante

Obveščamo vas, da obratuje Zobna ambulanta v ZD Poljčane po spremenjenem delovnem času, in sicer:

ponedeljek: 12:00-19:00
torek: 12:00-19:00
sreda: 7:00-14:00
četrtek: 7:00-14:00
petek: 7:00-14:00

Vpis otrok v vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši,

vpis v vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 1. do 31. marca 2023. Vloge za vpis otroka v vrtec dobite na vseh enotah vrtca, na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca https://www.vrtec-slobistrica.si/ . Vloge za vpis v vrtec oddate po klasični pošti na naslov: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1a, 2310 Slovenska Bistrica ali na elektronski naslov svetovalne delavke, ki je dosegljiva za dodatne informacije za enoto vrtca Poljčane.

Dodatne podatke lahko dobite pri svetovalni delavki Tanji Hecl, na tel. številki: 02/ 80 51 426 ali e – naslovu: tanja.hecl@vrtec-slobistrica.si (za vpis na enote: Sonček, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Tinje, Kebelj, Šmartno na Pohorju, Poljčane in Makole).

Vabimo vas na dan odprtih vrat »IGRAJMO SE SKUPAJ«, ki bo tudi v enoti Poljčane potekal v petek, 24. 3. 2023, od 14. do 18. ure.

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni v mesecu maju. V primeru prostih mest, bo vrtec vpisoval otroke tudi med šolskim letom.

Občinski informator MAREC 2023

Objavljamo občinski informator za mesec marec 2023, v nekoliko osveženi izvedbi.

Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost,k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane, in sicer za:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično
 • vaški odbor za naselje Lušečka vas in Čadramska vas
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane,
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Brežnica in Stanovsko.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 3. 2023 do 12. ure. 

Koeficient razvitosti občine Poljčane

Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin  za leti 2022/2023 določilo koeficiente razvitosti občin [Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 je objavljena v Uradnem listu RS, št. 208/2021, ki je izšel 30. 12. 2021, začela pa je veljati s 1. 1. 2022].

Na osnovi Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti posamezne občine in na podlagi teh je določen tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24. člen ZFO-1).

OBDOBJE OBČINA Koeficient razvitosti občine Število občin z nižjim ali enakim koeficientom našemu
2020 – 2021 Poljčane 0.80 19
2022 – 2023 Poljčane 0.79 13

2020-21: Poljčane 0.80   

(19 občin od 213 ima enak ali nižji koeficient)

 • Bistrica ob Sotli 0,71
 • Cankova 0,73
 • Gornji Petrovci 0,53
 • Grad 0,67
 • Hodoš/Hodos 0,28
 • Koblje 0,67
 • Komen 0,77
 • Kostel 0,60
 • Kozje 0,78
 • Kuzma 0,59
 • Lendava/Lendva 0,80
 • Loški Potok 0,77
 • Osilnica 0,52
 • Poljčane 0,80
 • Ribnica na Pohorju 0,80
 • Rogašovci 0,56
 • Solčava 0,71
 • Sveti Jurij 0,78
 • Šalovci 0,40

2022-2023: Poljčane  0.79

(13 občin od 213 ima enak ali nižji koeficient)

 • Bistrica ob Sotli 0,69
 • Cankova 0,76
 • Gornji Petrovci 0,52
 • Grad 0.68
 • Hodoš 0.26
 • Komen 0,76
 • Kostel 0.60
 • Kozje 0,77
 • Kuzma 0,59
 • Loški Potok 0,79
 • Osilnica 0.49
 • Ribnica na Pohorju 0,77
 • Rogašovci 0,55

 

 

 

 

 

Facebook profil “Občina Poljčane”

Vsem občanom sporočamo, da smo pred nekaj dnevi registrirali Facebook profil Občine Poljčane, ki ga najdete na povezavi FB Občina Poljčane  . Gre za edini uradni profil Občine Poljčane.

Na profilu so ažurno objavljene novice, dogodki in zanimivosti našega lokalnega okolja zato vas vabimo, da profil obiščete, všečkate, delite in k ogledu povabite prijatelje.

Gregor Drosk, prejemnik priznanja Štefana Romiha

Naš občan Gregor Drosk je prejemnik priznanja Štefana Romiha, ki ga podeljuje Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica.

prejemniku priznanja iskreno čestitamo in podajamo kratko obrazložitev:

GREGOR DROSK, roj. 23. avgusta 1981 doma iz Jelovca pri Makolah 32, v občini Makole,  je aktivni član KUD Andreja Stefanciosa Studenice od leta 2003. Od takrat dalje je tudi član odrasle dramske skupine.

V tem času je igral v 14 gledaliških predstavah, nekajkrat v glavni vlogi, večinoma pa v eni izmed vidnejših vlog. V odmevnih Studeniških živih jaslicah je 5 let nastopal v vlogi Jožefa.

Pomembnejše predstave v katerih je nastopal so: Glavnik, Politika bolezen moja, Miklova Zala, Štajerc v Ljubljani, Partnerska poroka, Zadrega nad zadrego, Gosposka kmetija, Lažni zdravnik, Pokvarjena varovalka, Korenčkovi, Trije vaški svetniki in Podnajemnik. Seveda pa nastopa tudi v predstavi Moj Vinko, ki jo dramska skupina trenutno igra.

Gregor je nadarjen amaterski igralec. V vsako vlogo se poglobi in jo uspešno odigra. Pozitivno energijo prenaša na soigralce in s svojimi idejami  pripomore k uspešnim predstavam. Vedno najde čas za vaje in nastope, kljub svojim službenim in družinskim obveznostim.

Brezplačno E-Usposabljanje ABC PODJETNIŠTVA 2023

SPOT SVETOVANJE PODRAVJE vabi na brezplačno 50-urno

»eUsposabljanje ABC PODJETNIŠTVA 2023«

Usposabljanje ABC podjetništva je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti. Usposabljanj se lahko udeležite vsi podjetniki začetniki in potencialni začetniki ne glede na regijo.

MODUL 1 – Začetek podjetniške poti: 15. in 16. februar 2023, 9:00 – 12:00

 • Podjetništvo in podjetnik bosta opisana v teoriji in praksi, v razmislek bodo postavljene tudi osebne lastnosti podjetnika, pogled na uspeh in neuspeh, ter tipične pasti, s katerimi se podjetniki srečujejo na začetku svoje poti. Udeleženec bo spoznal pomembne kompetence za podjetnika tako v teoriji, kot v praksi.
 • Podporne institucije bodo naštete, na kratko predstavljene in opremljene s povezavami za več informacij. Udeleženec bo spoznal sistem državne pomoči za podjetja, podporne institucije, ki na različnih segmentih pomagajo podjetjem.
 • Ustanovitev podjetja, različne pravne oblike in vzpostavitev pravega tima. Opisane bodo vrste družb ter razlike med njimi pri poslovanju, in sicer d.o.o., d.n.o. in s.p., ter predstavljeno, kaj je pomembno pri izbiri sodelavcev.
 • Poslovna etika. Pojasnjeno bo, zakaj so v podjetništvu vrednote kot so spoštovanje, čast, integriteta, usmerjenost v rezultate in tudi k tveganju, ter strast in vztrajnost pomembne za doseganje poslovnih rezultatov ter kako kot podjetnik zastaviti družbeno odgovorno delovanje in etično poslovno komuniciranje.

MODUL 2 – Preverjanje poslovne ideje: 20. in 23. februar 2023, 9:00 – 12:00

 • Iskanje podjetniških idej. Kako poiskati in/ali generirati poslovno idejo skozi viharjenje možganov (brainstorming) in dizajnerski pristop (design thinking) ter kako inovativno nadgrajevati ideje in jih spremeniti v poslovne priložnosti
 • Razvoj poslovnega modela. Predstavljen bo vitki (lean) razvoj poslovnega modela in platno poslovnega modela (business model canvas) za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost

 

MODUL 3 – Osnove trženja: 28. februar in 2. marec 2023, 9:00 – 12:00

 • Določanje cene z napotki, kako določimo lastno in prodajno ceno.
 • Trženje in prodaja s predstavitvijo poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push and pull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga.
 • Predstavitev poslovne ideje (elevator pitch) je hitra predstavitev za iskanje strank, finančnih partnerjev in investitorjev.

 

MODUL 4 – Digitalizacija poslovanja: 3. in 4. april 2023, 9:00 – 12:00

 • Digitalizacija podjetja.
 • Socialna omrežja, spletne strani, monitoring, google analitics, google in SEO, facebook, Instagram, LinkedIn.

 

MODUL 5 – Pravno formalni vidiki delovanje podjetja: 18. in 20. april 2023, 9:00 – 12:00

 • Evidentiranje poslovanja. Predstavljeni bodo glavni vidiki finančnega poslovanja: izdajo računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki) in letna poročila.
 • Skladnost poslovanja. Predstavljena bo glavna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik.
 • Osnove računovodstva. Predstavljene bodo oblike vodenja.
 • Priprava vloge za natečaj.

 

Trajanje usposabljanja: 50 šolskih ur. Vsak modul smo razdelili na 2 x 3 ure + 3 ure individualnega dela na modul za vsakega posameznika. Naloge za individualno delo boste prejeli od posameznega izvajalca modula. Oddane naloge posameznega modula izvajalcem so pogoj, da imate opravljen posamezen modul.

Lokacija: E-usposabljanje bo potekalo preko aplikacij: MS Teams, ZOOM ali Webex. Dostop do aplikacije, v kateri bo potekalo usposabljanje, boste prejeli en dan pred pričetkom na vaš e-naslov.

Kotizacija: Udeležba na usposabljanjih ABC podjetništva je brezplačna.

Prijava: Preko https://forms.gle/Es7MrfXKdNnExtbz5

 

Rok za prijavo: Število udeležencev je omejeno! Obvezna prijava na dogodek na zgornji povezavi do spletne prijavnice najkasneje do torka, 14.2.2023, do 12:ure. Prijave se zbirajo do zasedbe prostih mest. Prijava je možna za celotno usposabljanje ali za posamezni modul.

V okviru javnega natečaja, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Več informacij: Regijska točka SPOT Svetovanje Podravje, Jasna Mak, tel. 031 54 99 66, e-naslov: spot.podravje@rra-podravje.si

Vljudno vabljeni!

Ekipa SPOT Svetovanje Podravje

Poziv Društva Junaki 3. nadstropja

Poziv Društva Junaki 3. nadstropje ob 15. februarju – svetovnem dnevu boja proti otroškem raku

Za mednarodni dan boja proti otroškemu raku, ki ga obeležujemo vsako leto 15. 2., organizira Društvo Junaki 3. nadstropja vseslovensko akcijo ozaveščanja. K sodelovanju pri ozaveščanju so vabljene vse šole, vrtci, občine in prav vsak posameznik. Prav vsi pa si lahko pripnemo zlato pentljo in s tem pripomoremo k ozaveščenosti. Pomagajmo Junakom, da bodo njihovi dnevi vsaj nekoliko lažji in lepši!

15.2. – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku je svetovna kampanja, ki ozavešča o raku v otroštvu in mladosti. Leta 2002 ga je ustanovila mednarodna organizacija International Childhood Cancer Day, ki se zavzema za napredno zdravljenje in oskrbo ter spodbuja k večjemu razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov v času zdravljenja ter po zdravljenju.  Za rakom v Sloveniji letno zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Ozdravljivost je 80-odstotna, mnogi pa bitko s to kruto boleznijo žal izgubijo. Rak ne izbira, zboli lahko kdorkoli. Otrok iz vašega kraja, otrok iz vaše ulice, ali pa otrok vašega znanca, prijatelja.

Simbol boja proti otroškemu raku je zlata pentlja. Zlato je plemenita kovina. Prav tako so plemeniti naši otroci. Predstavlja plamen upanja in čistost otroških src. Simbolizira boj z rakom. Zlato mora skozi ogenj, da postane močnejše in trpežnejše. Takšna je tudi pot Junakov – otrok z rakom. Po vseh težavah in bolečinah, ki jih izkusijo, so močnejši in pogumnejši. Zato jih imenujemo Junaki z veliko začetnico.

 1. februarja si PRIPNITE ZLATO PENTLJO in tako izkažite podporo: otrokom in mladostnikom, ki se pogumno spopadajo z rakom, vsem, ki so premagali otroškega raka, družinam, ki pogumno živijo naprej, čeprav so zaradi raka izgubile otroka, zdravnikom, zdravstvenemu osebju in prostovoljcem, ki svoj poklic in čas namenjajo otroškemu raku.

Kako pristopiti do družin otrok z rakom? V Društvu Junaki 3. nadstropja so za osrednjo temo letošnjega ozaveščanja izbrali nasvete za okolico, kako pristopiti k družini otroka z rakom, kaj je primerno reči in kaj ni. V sodelovanju s strokovnjaki so pripravili nov letak: 10 NASVETOV, KAKO PRISTOPITI DO DRUŽIN OTROK Z RAKOM IN KAKO NE < https://junaki3nadstropja.si/kb/10-nasvetov-kako-pristopiti-do-druzin-otrok-z-rakom-in-kako-ne/>. Vabijo vas tudi k reševanju <kratke ankete>, s katero se lahko poučite o primernih načinih komunikacije in interakcije z družino, ki se sooča z diagnozo otroškega raka. Zbrani odgovori bodo v veliko pomoč društvu pri ozaveščanju o otroškem raku.

Za več informacij o 15. februarju, mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku in o otroškem raku lahko stopite v kontakt z Društvom Junaki 3. nadstropja po e-pošti: <drustvo@junaki3nadstropja.si> ali obiščete njihovo spletno stran < https://junaki3nadstropja.si/> .

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

Spoštovani!

V počastitev slovenskega kulturnega praznika vas vljudno vabimo na kulturno prireditev, ki bo
v petek, 10. februarja 2023, ob 18. uri v Domu športa in kulture v Poljčanah.

V kulturnem programu sodelujejo:
Vokalna skupina Bleščice in Brass sekcija KUD-a Janko Živko Poljčane,
Otroška dramska skupina KUD-a Andreja Stefanciosa Studenice,
Folklorna skupina Folklornega društva Košuta Poljčane in
Pevsko društvo svete Cecilije Župnije Poljčane.

Zbrane bo nagovorila županja Občine Poljčane, dr. Petra Vrhovnik.
Osrednja govornica bo umetnostna zgodovinarka, dr. Simona Kostanjšek Brglez.

Prireditev bo povezoval Uroš Rober.

Za prijetno razpoloženje po prireditvi bodo poskrbeli
Društvo kmetic Studenice in Vinogradniško društvo Martin Studenice.

Pred in po prireditvi bo pred dvorano potekala izmenjevalnica knjig, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pa bo nudila možnost brezplačne letne članarine.

Vabljeni.

Županja Občina Poljčane
dr. Petra Vrhovnik

“Kulturne Poljčane”

Občina Poljčane s partnerji v projektu “Urbani medgeneracijski park Poljčane” vabi na medgeneracijske delavnice. Prva bo že ta ponedeljek, 6. februarja 2023, ob 16. uri v Razvojnem centru narave. Udeležba je brezplačna.

6. 2. 2023 ob 16. uri: KULTURNE POLJČANE”

V poklon največjemu slovenskemu pesniku, dr. Francetu Prešernu, bodo starejši občani mlajšim generacijam približali njegovo poezijo, ob tem pa izdelovali knjižna kazala in slovenske simbole vezane na kulturni praznik. Hkrati bo na delavnici potekala »menjalnica knjig«, kjer boste svoje, že prebrane knjige lahko zamenjali z drugimi knjigami. Višek knjig se bo podaril socialnemu društvu Aktiviraj Se!

Delavnice v novem urbanem medgeneracijskem parku Poljčane
MEDGENERACIJSKE TEMATSKE DELAVNICE V POLJČANAH!
V samem centru Poljčan se zaključujejo gradbena dela na novem urbanem medgeneracijskem parku Poljčane, ki bo namenjen vsem generacijam za medgeneracijsko druženje, izobraževanje, šport ali počitek.
Z namenom, da se spodbudijo medgeneracijska druženja – prenašanje znanja in ohranjanje tradicije, spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter ustvarjanje skupnih spominov, se bodo od februarja do julija 2023 v parku odvijale organizirane tematsko obarvane medgeneracijske delavnice.
Delavnice so namenjene vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom ter starejšim občanom občin Poljčane, Makole, Rače – Fram in Slovenska Bistrica ter širšemu krogu zainteresiranih obiskovalcev.
Vabljeni vsi, ki vas zanima druženje, ustvarjanje in preživljanje prostega časa nekoliko drugače.
Delavnice so za udeležence brezplačne.
Prve delavnice se pričnejo že prihodnji teden, zato nam sledite in ne spreglejte informacij o aktualnih medgeneracijskih delavnicah!
Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Iz priloženega Poročila o delovanju programa SVIT v letu 2022 je razvidno, da so bili v letu 2022 občani Občine Poljčane bolj odzivni na vabila v programu SVIT s  64,84%, kar je za dobri 2 odsotni točki več kot leto prej in se je odzivnost skoraj vrnila na raven iz leta 2019 in je primerljiva z odzivnostjo v letu 2018, kar sta zadnji t.i. predkoronska leti. Takšna odzivnost je precej nad regijskim povprečjem, saj je odzivnost občanov Občine Poljčane 9. najvišja glede 40 občin, ki sodijo v območno enoto ZZZS Maribor. Hkrati pa je odzivnost primerljiva odzivnosti na državni ravni.

Izpostaviti pa velja tudi pri občanih Občine Poljčane sicer vseslovensko ugotovljeno značilnost z bistveno nižjo odzivnostjo moških (57,58%) od žensk (71,76%) na sodelovanje v programu.

Glede na ugotovljene in izkazane pozitivne učinke tega preventivnega programa posredujemo ključno sporočilo programa, da je sodelovanje v Programu Svit izredno modra odločitev. Več podatkov lahko dobite v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pri pristojni strokovni sodelavki Brigiti Kolmanič.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Rok za predložitev predlogov je: 13. 2. 2023 do 12. ure

Javni pozivi k predložitvi predlogov za imenovanje članov občasnih delovnih teles – odborov in vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za:

člane občasnih delovnih teles:

 • Odbora za okolje in prostor,
 • Odbora za družbene zadeve, šport in mladino
 • Odbora za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja ter

člane vaških odborov.

Rok za predložitev predlogov je 13.  2. 2023 do 12. ure.

 

“WINTER TRIAL RALLY 2023 “

Obvestilo o turistični avtomobilistični prireditvi

Š.D. FER bo po Sloveniji organiziral rally starodobnikov – tradicionalni že 21. Rally »WINTER TRIAL 2023«, ki bo že petič potekal po Sloveniji od 5. 2. do 10. 2. 2023 za organizatorja »Classique BV«, AB Vaassen iz Nizozemske pod okriljem mednarodne avtomobilske zveze FIA.

Udeležilo se ga bo okrog 70 posadk iz 7 držav.

 

Javnost obveščamo, da bo omenjena javna prireditev potekala tudi po cestah v naši občini in sicer dne 7. 2. 2023 (torek) med cca 8.50 in 10.30.

 Prireditev poteka izključno po javnih cestah, ob nemotenem prometu in ob upoštevanju vseh cestno prometnih predpisov. Med potekom prireditve se vozila zaradi tekmovalnega dela ne bodo ustavljala na cestah zato promet ne bo moten, niti oviran.

Občinski informator – FEBRUAR 2023
Odstranitev rastja ob cestah

Pod težo snega se je  v minulih dneh podrlo in poškodovalo veliko veliko dreves, ki so povzročila zastoje na  cestah. Vzdrževalci so z interventnimi posegi zagotovili prevoznost. Številna drevesa in viseče veje pa še vedno segajo na cesto in vplivajo na prometno varnost.

Lastnike pozivamo, da obrežejo rastje in odstranijo debla, pri katerih še vedno obstaja možnost zdrsa na cesto.

S tem boste prispevali k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

Okvara električnega omrežja

Obveščamo občane Poljčan iz območja Studenice – Križeča vas, da je prišlo do večje okvare na električnem omrežju, ki jo bo Elektro Maribor skušalo v najkrajšem možnem času odpraviti (predvidoma danes do 17. ure).

Prosimo za razumevanje.

Povečano število kaznivih dejanj (vandalizma) na območju Poljčan

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica opažamo, da se je ob zaključku leta 2022 in v prvih dneh novega leta občutno povečalo število kaznivih dejanj na območju Poljčan, predvsem kaznivih dejanj poškodovanj tujih stvari z znaki vandalizma. Tako smo policisti PP Slovenska Bistrica v  tem času obravnavali že šest takšnih kaznivih dejanj, v celotnem lanskem letu pa prav tako šest. Storilci pri tem poškodujejo in uničujejo predvsem stvari, ki so namenjene v dobro vsem občanom, kot so stvari in objekti na novem šolskem igrišču z okolico, cestno prometno signalizacijo, fasade stavb in podobno.

Za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari je po 220. členu Kazenskega zakonika zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let, če pa je povzročena večja materialna škoda pa celo kazen zapora do petih let. Prav tako lahko lastniki objektov oziroma stvari vložijo odškodninske tožbe zoper storilce za povračilo nastale škode.

Ob tej priložnosti pozivamo vse občane in ostale lastnike objektov kot so podjetja, javni zavodi, ustanove in podobno, k še večjemu samozaščitnemu obnašanja v smislu ustrezne skrbi za premoženje.

Policisti občane tudi pozivamo, da v kolikor zaznajo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali pa imajo kakšne informacije v zvezi storjenih kaznivih dejanj, to sporočijo na telefonsko št. 113 ali anonimno telefonsko št. policije 080 1200 ali na Policijsko postajo Slovenska Bistrica na telefonsko številko 02 843 29 00 oziroma na elektronski naslov pp_sl_bistrica.pumb@policija.si.

 

Aleš Jamnik

Vodja policijskega okoliša

 

Novi prikazovalnik hitrosti na Bistriški cesti v občini Poljčane

Občina Poljčane je decembra 2022 uspešno kandidirala na razpisu Javne  agencije RS za varnost prometa za brezplačni najem prikazovalnika hitrosti “Vi vozite” in tako od Javne agencije RS za varnost prometa pridobila prikazovalnik hitrosti v uporabo za pol leta. Prikazovalnik hitrosti se je januarja 2023 namestil na državni cesti številka R1-219/1236 Slovenska Bistrica – Poljčane v bližini objekta na naslovu Bistriška cesta 6 in bo v uporabi do 30. 6. 2023.

Namen postavitve prikazovalnika hitrosti je umiritev hitrosti voznikov na cesti, kjer je hitrost vozil omejena na 50 km/h, saj vozila na tem delu pogosto prekoračijo dovoljeno najvišjo hitrost, kar se kaže v prometnih nezgodah z materialno škodo. Navedena cesta je sicer prometno zelo obremenjena, saj predstavlja glavno povezavo med Republiko Hrvaško, Podplatom in Slovensko Bistrico.

 

Obvestilo glede Stavke zdravnikov in zobozdravnikov – sreda, 11. januar 2023

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica bo na dan stavke, ki je napovedana za sredo, 11. januar 2023, potekalo delo v vseh enotah na prilagojen način, kot je natančno določeno v Izjavi o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa za splošno stavko, ki je pripeta temu obvestilu.

V obeh zdravstvenih ambulantah dr. Perende in dr. Colariča v občini Poljčane bo delo potekalo po običajnem urniku brez posebnosti.

Koledar dogodkov, prireditev in obvestil v občini Poljčane – JANUAR 2023

Spoštovani. Objavljamo koledar dogodkov, prireditev in obvestil za mesec januar 2023, del katerega je tudi nagovor županje, dr. Petre Vrhovnik in nova rubrika t.i. Mesečna kolumna občinskega sveta Občine Poljčane.

Vabljeni k branju.


Skip to content