Vpis otrok v vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši,

vpis v vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 1. do 31. marca 2023. Vloge za vpis otroka v vrtec dobite na vseh enotah vrtca, na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca https://www.vrtec-slobistrica.si/ . Vloge za vpis v vrtec oddate po klasični pošti na naslov: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1a, 2310 Slovenska Bistrica ali na elektronski naslov svetovalne delavke, ki je dosegljiva za dodatne informacije za enoto vrtca Poljčane.

Dodatne podatke lahko dobite pri svetovalni delavki Tanji Hecl, na tel. številki: 02/ 80 51 426 ali e – naslovu: tanja.hecl@vrtec-slobistrica.si (za vpis na enote: Sonček, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Tinje, Kebelj, Šmartno na Pohorju, Poljčane in Makole).

Vabimo vas na dan odprtih vrat »IGRAJMO SE SKUPAJ«, ki bo tudi v enoti Poljčane potekal v petek, 24. 3. 2023, od 14. do 18. ure.

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni v mesecu maju. V primeru prostih mest, bo vrtec vpisoval otroke tudi med šolskim letom.

Občinski informator MAREC 2023

Objavljamo občinski informator za mesec marec 2023, v nekoliko osveženi izvedbi.

Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost,k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane, in sicer za:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično
 • vaški odbor za naselje Lušečka vas in Čadramska vas
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane,
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Brežnica in Stanovsko.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 3. 2023 do 12. ure. 

Koeficient razvitosti občine Poljčane

Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin  za leti 2022/2023 določilo koeficiente razvitosti občin [Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 je objavljena v Uradnem listu RS, št. 208/2021, ki je izšel 30. 12. 2021, začela pa je veljati s 1. 1. 2022].

Na osnovi Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti posamezne občine in na podlagi teh je določen tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24. člen ZFO-1).

OBDOBJE OBČINA Koeficient razvitosti občine Število občin z nižjim ali enakim koeficientom našemu
2020 – 2021 Poljčane 0.80 19
2022 – 2023 Poljčane 0.79 13

2020-21: Poljčane 0.80   

(19 občin od 213 ima enak ali nižji koeficient)

 • Bistrica ob Sotli 0,71
 • Cankova 0,73
 • Gornji Petrovci 0,53
 • Grad 0,67
 • Hodoš/Hodos 0,28
 • Koblje 0,67
 • Komen 0,77
 • Kostel 0,60
 • Kozje 0,78
 • Kuzma 0,59
 • Lendava/Lendva 0,80
 • Loški Potok 0,77
 • Osilnica 0,52
 • Poljčane 0,80
 • Ribnica na Pohorju 0,80
 • Rogašovci 0,56
 • Solčava 0,71
 • Sveti Jurij 0,78
 • Šalovci 0,40

2022-2023: Poljčane  0.79

(13 občin od 213 ima enak ali nižji koeficient)

 • Bistrica ob Sotli 0,69
 • Cankova 0,76
 • Gornji Petrovci 0,52
 • Grad 0.68
 • Hodoš 0.26
 • Komen 0,76
 • Kostel 0.60
 • Kozje 0,77
 • Kuzma 0,59
 • Loški Potok 0,79
 • Osilnica 0.49
 • Ribnica na Pohorju 0,77
 • Rogašovci 0,55

 

 

 

 

 

Facebook profil “Občina Poljčane”

Vsem občanom sporočamo, da smo pred nekaj dnevi registrirali Facebook profil Občine Poljčane, ki ga najdete na povezavi FB Občina Poljčane  . Gre za edini uradni profil Občine Poljčane.

Na profilu so ažurno objavljene novice, dogodki in zanimivosti našega lokalnega okolja zato vas vabimo, da profil obiščete, všečkate, delite in k ogledu povabite prijatelje.

Gregor Drosk, prejemnik priznanja Štefana Romiha

Naš občan Gregor Drosk je prejemnik priznanja Štefana Romiha, ki ga podeljuje Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica.

prejemniku priznanja iskreno čestitamo in podajamo kratko obrazložitev:

GREGOR DROSK, roj. 23. avgusta 1981 doma iz Jelovca pri Makolah 32, v občini Makole,  je aktivni član KUD Andreja Stefanciosa Studenice od leta 2003. Od takrat dalje je tudi član odrasle dramske skupine.

V tem času je igral v 14 gledaliških predstavah, nekajkrat v glavni vlogi, večinoma pa v eni izmed vidnejših vlog. V odmevnih Studeniških živih jaslicah je 5 let nastopal v vlogi Jožefa.

Pomembnejše predstave v katerih je nastopal so: Glavnik, Politika bolezen moja, Miklova Zala, Štajerc v Ljubljani, Partnerska poroka, Zadrega nad zadrego, Gosposka kmetija, Lažni zdravnik, Pokvarjena varovalka, Korenčkovi, Trije vaški svetniki in Podnajemnik. Seveda pa nastopa tudi v predstavi Moj Vinko, ki jo dramska skupina trenutno igra.

Gregor je nadarjen amaterski igralec. V vsako vlogo se poglobi in jo uspešno odigra. Pozitivno energijo prenaša na soigralce in s svojimi idejami  pripomore k uspešnim predstavam. Vedno najde čas za vaje in nastope, kljub svojim službenim in družinskim obveznostim.

Brezplačno E-Usposabljanje ABC PODJETNIŠTVA 2023

SPOT SVETOVANJE PODRAVJE vabi na brezplačno 50-urno

»eUsposabljanje ABC PODJETNIŠTVA 2023«

Usposabljanje ABC podjetništva je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti. Usposabljanj se lahko udeležite vsi podjetniki začetniki in potencialni začetniki ne glede na regijo.

MODUL 1 – Začetek podjetniške poti: 15. in 16. februar 2023, 9:00 – 12:00

 • Podjetništvo in podjetnik bosta opisana v teoriji in praksi, v razmislek bodo postavljene tudi osebne lastnosti podjetnika, pogled na uspeh in neuspeh, ter tipične pasti, s katerimi se podjetniki srečujejo na začetku svoje poti. Udeleženec bo spoznal pomembne kompetence za podjetnika tako v teoriji, kot v praksi.
 • Podporne institucije bodo naštete, na kratko predstavljene in opremljene s povezavami za več informacij. Udeleženec bo spoznal sistem državne pomoči za podjetja, podporne institucije, ki na različnih segmentih pomagajo podjetjem.
 • Ustanovitev podjetja, različne pravne oblike in vzpostavitev pravega tima. Opisane bodo vrste družb ter razlike med njimi pri poslovanju, in sicer d.o.o., d.n.o. in s.p., ter predstavljeno, kaj je pomembno pri izbiri sodelavcev.
 • Poslovna etika. Pojasnjeno bo, zakaj so v podjetništvu vrednote kot so spoštovanje, čast, integriteta, usmerjenost v rezultate in tudi k tveganju, ter strast in vztrajnost pomembne za doseganje poslovnih rezultatov ter kako kot podjetnik zastaviti družbeno odgovorno delovanje in etično poslovno komuniciranje.

MODUL 2 – Preverjanje poslovne ideje: 20. in 23. februar 2023, 9:00 – 12:00

 • Iskanje podjetniških idej. Kako poiskati in/ali generirati poslovno idejo skozi viharjenje možganov (brainstorming) in dizajnerski pristop (design thinking) ter kako inovativno nadgrajevati ideje in jih spremeniti v poslovne priložnosti
 • Razvoj poslovnega modela. Predstavljen bo vitki (lean) razvoj poslovnega modela in platno poslovnega modela (business model canvas) za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost

 

MODUL 3 – Osnove trženja: 28. februar in 2. marec 2023, 9:00 – 12:00

 • Določanje cene z napotki, kako določimo lastno in prodajno ceno.
 • Trženje in prodaja s predstavitvijo poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push and pull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga.
 • Predstavitev poslovne ideje (elevator pitch) je hitra predstavitev za iskanje strank, finančnih partnerjev in investitorjev.

 

MODUL 4 – Digitalizacija poslovanja: 3. in 4. april 2023, 9:00 – 12:00

 • Digitalizacija podjetja.
 • Socialna omrežja, spletne strani, monitoring, google analitics, google in SEO, facebook, Instagram, LinkedIn.

 

MODUL 5 – Pravno formalni vidiki delovanje podjetja: 18. in 20. april 2023, 9:00 – 12:00

 • Evidentiranje poslovanja. Predstavljeni bodo glavni vidiki finančnega poslovanja: izdajo računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki) in letna poročila.
 • Skladnost poslovanja. Predstavljena bo glavna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik.
 • Osnove računovodstva. Predstavljene bodo oblike vodenja.
 • Priprava vloge za natečaj.

 

Trajanje usposabljanja: 50 šolskih ur. Vsak modul smo razdelili na 2 x 3 ure + 3 ure individualnega dela na modul za vsakega posameznika. Naloge za individualno delo boste prejeli od posameznega izvajalca modula. Oddane naloge posameznega modula izvajalcem so pogoj, da imate opravljen posamezen modul.

Lokacija: E-usposabljanje bo potekalo preko aplikacij: MS Teams, ZOOM ali Webex. Dostop do aplikacije, v kateri bo potekalo usposabljanje, boste prejeli en dan pred pričetkom na vaš e-naslov.

Kotizacija: Udeležba na usposabljanjih ABC podjetništva je brezplačna.

Prijava: Preko https://forms.gle/Es7MrfXKdNnExtbz5

 

Rok za prijavo: Število udeležencev je omejeno! Obvezna prijava na dogodek na zgornji povezavi do spletne prijavnice najkasneje do torka, 14.2.2023, do 12:ure. Prijave se zbirajo do zasedbe prostih mest. Prijava je možna za celotno usposabljanje ali za posamezni modul.

V okviru javnega natečaja, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Več informacij: Regijska točka SPOT Svetovanje Podravje, Jasna Mak, tel. 031 54 99 66, e-naslov: spot.podravje@rra-podravje.si

Vljudno vabljeni!

Ekipa SPOT Svetovanje Podravje

Poziv Društva Junaki 3. nadstropja

Poziv Društva Junaki 3. nadstropje ob 15. februarju – svetovnem dnevu boja proti otroškem raku

Za mednarodni dan boja proti otroškemu raku, ki ga obeležujemo vsako leto 15. 2., organizira Društvo Junaki 3. nadstropja vseslovensko akcijo ozaveščanja. K sodelovanju pri ozaveščanju so vabljene vse šole, vrtci, občine in prav vsak posameznik. Prav vsi pa si lahko pripnemo zlato pentljo in s tem pripomoremo k ozaveščenosti. Pomagajmo Junakom, da bodo njihovi dnevi vsaj nekoliko lažji in lepši!

15.2. – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku je svetovna kampanja, ki ozavešča o raku v otroštvu in mladosti. Leta 2002 ga je ustanovila mednarodna organizacija International Childhood Cancer Day, ki se zavzema za napredno zdravljenje in oskrbo ter spodbuja k večjemu razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov v času zdravljenja ter po zdravljenju.  Za rakom v Sloveniji letno zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Ozdravljivost je 80-odstotna, mnogi pa bitko s to kruto boleznijo žal izgubijo. Rak ne izbira, zboli lahko kdorkoli. Otrok iz vašega kraja, otrok iz vaše ulice, ali pa otrok vašega znanca, prijatelja.

Simbol boja proti otroškemu raku je zlata pentlja. Zlato je plemenita kovina. Prav tako so plemeniti naši otroci. Predstavlja plamen upanja in čistost otroških src. Simbolizira boj z rakom. Zlato mora skozi ogenj, da postane močnejše in trpežnejše. Takšna je tudi pot Junakov – otrok z rakom. Po vseh težavah in bolečinah, ki jih izkusijo, so močnejši in pogumnejši. Zato jih imenujemo Junaki z veliko začetnico.

 1. februarja si PRIPNITE ZLATO PENTLJO in tako izkažite podporo: otrokom in mladostnikom, ki se pogumno spopadajo z rakom, vsem, ki so premagali otroškega raka, družinam, ki pogumno živijo naprej, čeprav so zaradi raka izgubile otroka, zdravnikom, zdravstvenemu osebju in prostovoljcem, ki svoj poklic in čas namenjajo otroškemu raku.

Kako pristopiti do družin otrok z rakom? V Društvu Junaki 3. nadstropja so za osrednjo temo letošnjega ozaveščanja izbrali nasvete za okolico, kako pristopiti k družini otroka z rakom, kaj je primerno reči in kaj ni. V sodelovanju s strokovnjaki so pripravili nov letak: 10 NASVETOV, KAKO PRISTOPITI DO DRUŽIN OTROK Z RAKOM IN KAKO NE < https://junaki3nadstropja.si/kb/10-nasvetov-kako-pristopiti-do-druzin-otrok-z-rakom-in-kako-ne/>. Vabijo vas tudi k reševanju <kratke ankete>, s katero se lahko poučite o primernih načinih komunikacije in interakcije z družino, ki se sooča z diagnozo otroškega raka. Zbrani odgovori bodo v veliko pomoč društvu pri ozaveščanju o otroškem raku.

Za več informacij o 15. februarju, mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku in o otroškem raku lahko stopite v kontakt z Društvom Junaki 3. nadstropja po e-pošti: <drustvo@junaki3nadstropja.si> ali obiščete njihovo spletno stran < https://junaki3nadstropja.si/> .

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

Spoštovani!

V počastitev slovenskega kulturnega praznika vas vljudno vabimo na kulturno prireditev, ki bo
v petek, 10. februarja 2023, ob 18. uri v Domu športa in kulture v Poljčanah.

V kulturnem programu sodelujejo:
Vokalna skupina Bleščice in Brass sekcija KUD-a Janko Živko Poljčane,
Otroška dramska skupina KUD-a Andreja Stefanciosa Studenice,
Folklorna skupina Folklornega društva Košuta Poljčane in
Pevsko društvo svete Cecilije Župnije Poljčane.

Zbrane bo nagovorila županja Občine Poljčane, dr. Petra Vrhovnik.
Osrednja govornica bo umetnostna zgodovinarka, dr. Simona Kostanjšek Brglez.

Prireditev bo povezoval Uroš Rober.

Za prijetno razpoloženje po prireditvi bodo poskrbeli
Društvo kmetic Studenice in Vinogradniško društvo Martin Studenice.

Pred in po prireditvi bo pred dvorano potekala izmenjevalnica knjig, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pa bo nudila možnost brezplačne letne članarine.

Vabljeni.

Županja Občina Poljčane
dr. Petra Vrhovnik

“Kulturne Poljčane”

Občina Poljčane s partnerji v projektu “Urbani medgeneracijski park Poljčane” vabi na medgeneracijske delavnice. Prva bo že ta ponedeljek, 6. februarja 2023, ob 16. uri v Razvojnem centru narave. Udeležba je brezplačna.

6. 2. 2023 ob 16. uri: KULTURNE POLJČANE”

V poklon največjemu slovenskemu pesniku, dr. Francetu Prešernu, bodo starejši občani mlajšim generacijam približali njegovo poezijo, ob tem pa izdelovali knjižna kazala in slovenske simbole vezane na kulturni praznik. Hkrati bo na delavnici potekala »menjalnica knjig«, kjer boste svoje, že prebrane knjige lahko zamenjali z drugimi knjigami. Višek knjig se bo podaril socialnemu društvu Aktiviraj Se!

Delavnice v novem urbanem medgeneracijskem parku Poljčane
MEDGENERACIJSKE TEMATSKE DELAVNICE V POLJČANAH!
V samem centru Poljčan se zaključujejo gradbena dela na novem urbanem medgeneracijskem parku Poljčane, ki bo namenjen vsem generacijam za medgeneracijsko druženje, izobraževanje, šport ali počitek.
Z namenom, da se spodbudijo medgeneracijska druženja – prenašanje znanja in ohranjanje tradicije, spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter ustvarjanje skupnih spominov, se bodo od februarja do julija 2023 v parku odvijale organizirane tematsko obarvane medgeneracijske delavnice.
Delavnice so namenjene vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom ter starejšim občanom občin Poljčane, Makole, Rače – Fram in Slovenska Bistrica ter širšemu krogu zainteresiranih obiskovalcev.
Vabljeni vsi, ki vas zanima druženje, ustvarjanje in preživljanje prostega časa nekoliko drugače.
Delavnice so za udeležence brezplačne.
Prve delavnice se pričnejo že prihodnji teden, zato nam sledite in ne spreglejte informacij o aktualnih medgeneracijskih delavnicah!
Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Iz priloženega Poročila o delovanju programa SVIT v letu 2022 je razvidno, da so bili v letu 2022 občani Občine Poljčane bolj odzivni na vabila v programu SVIT s  64,84%, kar je za dobri 2 odsotni točki več kot leto prej in se je odzivnost skoraj vrnila na raven iz leta 2019 in je primerljiva z odzivnostjo v letu 2018, kar sta zadnji t.i. predkoronska leti. Takšna odzivnost je precej nad regijskim povprečjem, saj je odzivnost občanov Občine Poljčane 9. najvišja glede 40 občin, ki sodijo v območno enoto ZZZS Maribor. Hkrati pa je odzivnost primerljiva odzivnosti na državni ravni.

Izpostaviti pa velja tudi pri občanih Občine Poljčane sicer vseslovensko ugotovljeno značilnost z bistveno nižjo odzivnostjo moških (57,58%) od žensk (71,76%) na sodelovanje v programu.

Glede na ugotovljene in izkazane pozitivne učinke tega preventivnega programa posredujemo ključno sporočilo programa, da je sodelovanje v Programu Svit izredno modra odločitev. Več podatkov lahko dobite v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pri pristojni strokovni sodelavki Brigiti Kolmanič.


Skip to content