Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev OPN Občine Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev OPN Občine Poljčane.

Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev OPN Občine Poljčane

Ambulanta dr. Colarić zaprta

Spoštovani!

Obveščam vas da, bo ambulanta dr. Colarić od 13. 7. do 24. 7. 2020, zaprta zaradi koriščenja rednega letnega dopusta.

Hvala za razumevanje.

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

Občina Poljčane objavlja »Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja«.

Predmet javnega zbiranja ponudb je osebni avtomobil znamke Suzuki, tip SX4 4×4 1,6 Deluxe, letnik 2009. Več preberite v priloženem besedilu.

Rok za predložitev ponudb je 27. 7. 2020 do 11. ure.

Zaprtje Krajevnega urada v Poljčanah

Objavljamo obvestilo o zaprtju Krajevnega urada Poljčane (Upravna enota) v času poletnih mesecev.

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije obvešča, da bodo jeseni 2020 volitve v organe KGZS Slovenije. Več v dopisu.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Rok za predložitev predlogov je : 21. 8. 2020 do 12. ure v tajništvo občine.

 

Male sive celice

Objavljamo poročilo o snemanju oddaje Male sive celice z našimi osnovnošolci.

Zahvala poveljnika Civilne zaščite občine Poljčane

Poveljnik Civilne zaščite občine Poljčane izreka zahvalo ob zaključku epidemije COVID-19.

Presenečenje za osnovnošolce

Takole je ekipa Malih sivih celic presenetila naše osnovnošolce.

Obvestilo “KONEC EPIDEMIJE”

Spoštovani!

Ker je s 1. 6. 2020 uradno konec epidemije novega koronavirusa Sars-Cov-2 (COVID-19) v Republiki Sloveniji, tudi na naši spletni strani podatkov v zvezi z epidemijo in objavljenimi in sprejetimi ukrepi oblastnih organov – razen v primeru spremenjenih in drugačnih razmer – ne bomo več ažurirali in objavljali.

Pravila glede samozaščitnega ravnanja so splošno znana: dosledno umivanje rok in po potrebi razkuževanja, priporočljivo nošenje zaščitnih mask (sploh v zaprtih prostorih z večjim številom ljudi), ohranjanje varnostne razdalje ipd.

Za aktualne informacije glede ravnanja in morebitnih omejitev v konkretnih situacijah pa preverite napotke in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in spletno stran Vlade Republike Slovenije oz. zadevnega ministrstva, kjer vse sprejete ukrepe in priporočila redno objavljajo.

S spoštovanjem!

Županov nagovor ob Občinskem prazniku

Spoštovani občani,

objavljamo Županov nagovor ob današnjem Občinskem prazniku in prejemnike letošnjih občinskih nagrad in priznanj.

Podpora Vladi Republike Slovenije

Objavljamo Sklep Občinskega sveta Občine Poljčane o izreku podpore dosedanjemu delu aktualne Vlade Republike Slovenije.

Ponovno vzpostavljeni brezplačni prevozi za starejše in invalide

Občane obveščamo, da z 2. 6. 2020 ponovno začnemo izvajati brezplačne prevoze za starejše in invalide.

Ponovno odprtje Krajevnega urada v Poljčanah

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da bo s 1.6.2020 ponovno začel poslovati Krajevni urad v Poljčanah.

Obvestilo o javnih razpisih

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Vloge oddane do 8. 6. 2020 na način, kot je določen v posamezni razpisni dokumentaciji, se bodo upoštevale za pravočasno oddane vloge na naslednje javne razpise:

 1. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.      
 2. Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
 3. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020.
 4. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
 5. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
 6. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
 7. Javni razpis sredstev za spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2020.

Za ostale objavljene javne razpise veljajo roki za oddajo, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 Razpisne dokumentacije (javni razpisi in prijavni obrazci) so na voljo na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si (javne objave/razpisi). Vloge na javni razpis se oddajo skladno z navodili v posamezni razpisni dokumentaciji.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete v tajništvo Občine Poljčane na telefonsko številko 02 8029 220 ali na e-naslov: jelka.hribernik@poljcane.si .

Preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada RS je na svoji 40. dopisni seji sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020.

Obvestilo o sprejetju Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Poljčane

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 2. izredni seji, dne 22. 4. 2020, sprejel Občinski prostorski načrt občine Poljčane.

 

Preklic prepovedi kurjenja v naravnem okolju v občini Poljčane

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o preklicu prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane, kot je bila izdana 17. marca 2020.
Preklic velja od petka, 8. maja 2020, od 8. ure.

Roki za oddajo prijav na javne razpise

Spoštovani,

ponovno obveščamo, da zaradi veljavnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) roki za oddajo vlog na javne razpise občine Poljčane NE TEČEJO.

Zaradi posebnih okoliščin izjemoma poteče rok naslednjim javnim razpisom:

 • JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020. Rok za oddajo vloge je 15. maj 2020.
 • JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM, EKIPAM INŠPORTNIM DELAVCEM ZA DOSEŽKE, KI SO JIH DOSEGLI V LETU 2019. Rok za oddajo vloge je 15. maj 2020.

O na novo določenih rokih vas bomo pravočasno obvestili na način, kot običajno.

Ponovno odprtje knjižnice Josipa Vošnjaka slovenska Bistrica

Spoštovani,

včeraj, 4. 5. 2020, je knjižnica Slovenska Bistrica odprla svoja vrata za pultno izposojo gradiva. Gre za prvo fazo postopnega odpiranja knjižnic, preden bodo knjižnice odprli za prosti pristop, na način, da uporabniki gradivo predhodno naročijo in ga v knjižnici samo prevzamejo. Omogočeno pa je tudi vračanje gradiva pod vsemi pogoji in navodili NIJZ.

Knjižnica Slovenska Bistrica do nadaljnjega posluje po spremenjenem delovnem času poslovanja, in sicer:

– v Slovenski Bistrici ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 10. do 15. ure in ob sredah od 13. do 18 ure in

– v Poljčanah ob četrtkih od 14. do 18. ure.

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehala izvajati poostren nadzor.

Vlada odpravila prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 30. aprila 2020.

S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov sproščanja.

Še vedno se s tem odlokom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni odlok ne določajo drugače. Odlok namreč določa sprostitev gibanja oziroma dostop do drugih storitev v Sloveniji, če vlada sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju, se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,
– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Opozarjamo, da se mora pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada tudi v prihodnje ugotavljala najmanj vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali ne, in o tem obvestila javnost.

Vir: Vlada RS

Kljub prazniku v soboto vabljeni na tržnico

Spoštovani občani,

obveščamo vas, da bo kljub prazniku to soboto, 2. maja 2020, ponudba na naši lokalni tržnici na voljo. Vabimo vas, da nas obiščete med 8. in 9. uro.

Podpora Skupnosti socialnih zavodov ob protestu

Občina Poljčane podpira Skupnost socialnih zavodov Slovenije, njene člane, zaposlene in svojce, v njihovih zahtevah, ki jih bodo izrazili na današnjem protestu.

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020

Občina Poljčane, Komisija za nagrade in priznanja, objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020. Rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020.

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019

Občina Poljčane, Komisija za nagrade in priznanja, objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019. Rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020.

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020.

Vlada sprejela Odlok, ki dovoljuje ponovno odprtje nekaterih dejavnosti (objava 17. 4. 2020 ob 8.00)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

 

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, katerega namen je postopno sproščanje ukrepov. Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen za določene dejavnosti, za katere začne veljati 4. maja 2020

 

Tako se poleg ,že obstoječih izjem v 2. členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo:
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo – od 20. aprila 2020,
16. prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih – od 4. maja 2020,
v teh prodajalnah lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom
17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles – od 20. aprila 2020,
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga – od 20. aprila 2020,
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles) – od 20. aprila 2020,
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela) – od 20. aprila 2020,
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki – od 20. aprila 2020,
22. frizerski in kozmetični saloni – od 4. maja 2020,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih – od 20. aprila 2020, ,
24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali – od 4. maja 2020.

 

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ ([http://www.nijz.si)/]www.nijz.si)«.

 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.
Ponovno odprtje Zbirnega centra in poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov (objava 10. 4. 2020 ob 11.34)

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da s prihodnjim tednom predvidoma ponovno odpirajo vrata zbirni centri.

Več informacij na povezavi www.komunala-slb.si/obvestila/predvideno-odprtje-zbirnih-centrov-za-odpadke

Ob ponovnem odprtju Zbirnega centra za odpadke opozarjamo na:

1.       Dosledne kontrole in preverjanje dokazil o plačilu.

V zbirni center bodo dovoljene odpadke lahko odlagali le občani občine PoljčaneZa morebitno potrebno  indentifikacijo bo dodatno potrebno pokazati ustrezen osebni dokument.

Ugotavljamo, da pri odlaganju odpadkov prihaja do številnih zlorab, ki bremenijo tudi proračun naše občine.

Nikakor ne bomo plačevali opravljenih storitev  za občane drugih občin, ki so ugotovili, da denimo, odpadno kmetijsko folijo pri nas lahko odložijo »brezplačno«, v svojih centrih, kamor bi jo morali odlagati, pa morajo za vsako tono odložene odpadne folije plačati več kot 100 EUR.

Naj poudarim, da nič ni zastonj. Odlaganje omenjene folije za občane naše občine krijemo iz Proračuna občine Poljčane.  Nikakor pa to ne bomo financirali občanom drugih občin.

Pri prevarah jim izdatno pomagajo nekateri občani naše občine. Prijateljsko pomoč znancem in prijateljem iz drugih občin izkazujejo s posojo potrdil o plačilu komunalnih storitev osebam, ki iz čistega koristoljubja vozijo odpadke v naš Zbirni center. V bodoče bomo ugotovljene prevare kazensko preganjali.

2.       V kratkem času bosta na vhod in izhod iz Zbirnega centra nameščeni zapornici, nameščene pa bodo tudi kamere za nadzor dogajanja v centru. Delo v centru bosta opravljala dva zaposlena.

3.       Pri gibanju in zadrževanju v zbirnem centru bo potrebno upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna bo uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. Na Zbirnem centru je potrebno upoštevati vse veljavne predpise za čas omejitve gibanja.

Stane Kovačič

župan Občine Poljčane

Razdelitev zaščitnih mask po občini Poljčane

Spoštovani občani,

akcija delitve zaščitnih mask v gospodinjstva občine Poljčane bo danes zaključena. Naprošam občane, ki smo jih v želji, da potrkamo na vsa vrata v občini, nenamerno spregledali, da nas pokličejo (064 243 990) ali nam napišejo na cz@poljcane.si.

Občini se želim zahvaliti v imenu občanov, ki smo to dejanje sprejeli z veliko hvaležnostjo.

 V imenu štaba civilne zaščite se zahvaljujem gasilcem, pripadnikom civilne zaščite in prostovoljcem, ki so v tej akciji sodelovali.

 Vsem občanom želim vesele velikonočne praznike. Naj vas razumevanje in spoštovanje vseh ukrepov za zajezitev virusa in s tem bolezni združi v miru, dostojanstvu in skupni borbi proti temu globalnemu sovražniku. Naj se utrdijo vezi v družini, naj vsa prijateljstva, kot tudi vse vezi med ljudmi »prezimijo« in z vso energijo vzklijejo takoj, ko ukrepi ne bodo več potrebni. Vsi si želimo, da bo to čimprej.

 Ostanite zdravi, pomagajte drugim, družite se narazen, uspelo nam bo!

Poveljnik CZ občine Poljčane

Mirko Slatenše

 

Podaljšan rok za vpis otrok v vrtec

Spoštovani starši!

Zaradi nepričakovane situacije z epidemijo je vpis novih otrok v vrtec podaljšan. Izredno obvestilo Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica najdete na povezavi: vrtec-slobistrica.si/novice-obvestila

Maske za večkratno uporabo za občane

Občina Poljčane je nabavila zaščitne maske za večkratno uporabo za svoje občane. Pripadniki civilne zaščite in PGD Poljčane bodo maske z navodili razdelili v najkrajšem možnem času. Vsako gospodinjstvo prejme dve maski, tisti, ki živijo sami pa eno.

Ohranite svoje zdravje in zdravje bližnjih.

Štab CZ Občine Poljčane

 

Poročilo o delu CZ Občine Poljčane in obvestilo javnosti o primeru CORONAVIRUSA (objava 5. 4. 2020 ob 20.10)

Spoštovani občani, objavljamo poročilo o delu Civilne zaščite Občine Poljčane in obvestilo javnosti o primeru coronavirusa.

Ostanite zdravi!

Poveljnik Civilne zaščite Občine Poljčane Mirko Slatenšek in Župan Občine Poljčane Stanislav Kovačič

 

Obvestilo občanom (objava 4. 4. 2020 ob 12.44)

Spoštovani občani!

Z vami delimo podatek, da se je v naši občini gibala okužena oseba. Pristojne osebe so korektno in po navodilih opravile vse potrebno za zajezitev širjenja okužbe.

Pozivamo Vas, da zelo dosledno upoštevate vsa navodila in vse ukrepe. Prosimo, da se odpravite v trgovine, na tržnico in po ostalih opravkih premišljeno, da si naredite seznam in to opravite resnično samo takrat, ko je to nujno potrebno. Pozivamo Vas, da je NUJNO potrebno, da uporabite ustrezno zaščitno opremo (rokavice in masko). Ker maske niso na zalogi lahko uporabite šal oziroma ustrezno zaščito za nos in usta. Maske za večkratno uporabo za občane naše občine so naročene že od začetka tedna in bodo razdeljene po gospodinjstvih skupaj z navodili za uporabo takoj, ko jih dobimo.

Občane prosimo, da se izognejo poizvedovanju po osebi in morebitni stigmatizaciji, ki ni na mestu.

Štab CZ občine Poljčane
Dopolnjen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (objava 4. 4. 2020 ob 8.28)

Vlada dopolnila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – nakupovanje ranljivejših skupin tudi zadnjo uro delovnega časa prodajalne z živili

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenije se dopolnjuje 2.a člen, drugi odstavek tako, da se glasi: »(2) V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) ter zadnjo uro delovnega časa prodajalne. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«.

To pomeni, da lahko izključno ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice), poleg že veljavnega nakupovanja med 8.00 in 10.00, sedaj nakupujejo tudi v zadnji uri delovnega časa prodajalne z živili.

Odlok začne veljati 4. aprila 2020.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razkuževanje javnih površin v naši občini (objava 31. 3. 2020 ob 10.42)

Spoštovani občani,

javne točke kot so bankomati, ograje, svečomat ipd. večkrat dnevno razkužuje ekipa prve pomoči CZ in PGD Poljčane.

Vsem občanom svetujemo, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene. Prosimo vas, da poskrbite za vse preventivne ukrepe: ne dotikajte se oči, nosu in ust, redno si umivajte roke z milom in vodo ali razkužujte. Upoštevajte pravila higiene kašlja, v primeru, da zbolite, vas prosimo, da ostanete doma in se izogibajte stikom z ljudmi.

Štab CZ občine Poljčane
Poveljnik CZ občine Poljčane, Mirko Slatenšek

Po hrano k lokalnim ponudnikom (objava 30. 3. 2020 ob 10.54)

Objavljamo osvežen seznam lokalnih ponudnikov v občini Poljčane, kjer lahko v teh kriznih časih kupite kvalitetno, domačo in predvsem zdravo hrano.

Občanom priporočamo, da ponudnika pokličejo po telefonu in naročijo želeno. Naročeno naj gre iskat ZDRAVA oseba, brez kliničnih znakov obolenj zgornjih dihal ali drugih bolezni.
Preprečimo širjenje okužbe s koronavirusom. Ravnajmo odgovorno.

Hkrati pozivamo preostale ponudnike, ki bi želeli da jih pripišemo na seznam, da le to sporočijo na jelka.hribernik@poljcane.si

Varnostni nasveti za potrošnike, ki se odločijo za nakup na kmetiji:

 1. V kolikor ste zboleli ali čutite bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pod nobenim pogojem ne odhajajte po nakupih!
 2. Pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in izdelke in po možnosti tudi za končno ceno.
 3. Če je mogoče, se dogovorite za brezstični nakup (predplačilo in prevzem naročenega na določenem mestu).
 4. Na kmetijo pojdite sami.
 5. Prinesite svojo embalažo, a pri tem poskrbite za ustrezno higieno.
 6. Ne dotikajte se ničesar po nepotrebnem.
 7. Upoštevajte varnostno razdaljo (2 m) in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.
 8. Pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
 9. Uporabljajte zaščitno masko .

Imejte v mislih, da glede na študije virus ostaja aktiven:

 • Na kartonu, papirju – 24 ur
 • Kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni
 • Na bakrenih površinah – do 4 ure
 • V kapljicah v zraku – do 3 ure (običajno prej padejo na tla).

 

 

Opravljanje nakupov za ranljive skupine (objava 29. 3. 2020 ob 21.54)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 30. marca 2020

Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  narekuje, da nakupe v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo  izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine od 8.00 do 10.00 ure se želi to ranljivo skupino dodatno zaščiti tako, da se jo loči od ostale skupine potrošnikov.

Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča (objava 29. 3. 2020 ob 21.44)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (v nadaljevanju: Odlok). Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Obvezno je tudi nošnje mask v zaprtih javnih prostorih.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje:

– gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,

– dostop na javna mesta in površine,

– gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma obvesti najbližjo postajo policije.

Izjeme:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dotop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

– dostop do mest za prodajo hrane za živali,

— dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

– dostop do bencinskih črpalk,

– dostop do bank in pošt,

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Dostop do parkov Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Družinski člani Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem (iz 3. in 4. člena Odloka) dovoljuje tudi:

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Obvezna uporaba zaščitnih mask in rokavic Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena Odloka, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v tem času ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

 

Velikonočni prazniki v času epidemije COVID-19 (objava 29. 3. 2020 ob 19.41)

Spoštovani,

objavljamo priporočila slovenskih škofov za praznovanje velikonočnih praznikov v času epidemije.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 19. marca 2020 vsem škofom posredovala navodila in predloge za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19. Na osnovi omenjenega dokumenta so slovenski škofje ordinariji na 23. redni seji Stalnega sveta SŠK, ki je 24. marca 2020 potekala po videokonferenci, sprejeli naslednja navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epidemije.

 

Portal za zaposlitve

Spoštovani,

objavljamo povezavo do brezplačnega portala za zaposlitve  zaposlitve.org. Ta portal je namenjen slovenskemu gospodarstvu, da vsi skupaj ublažimo posledice brezposlenosti, ki sledijo po karanteni.

Dovoljene izjeme od prepovedi kurjenja v naravnem okolju v občini Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 17.49)

DOVOLJENE IZJEME OD PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU V OBČINI POLJČANE

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o dopolnitvi odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane z dne 17. 3. 2020, ki velja od 23. 3. 2020 od 17. ure do preklica – za preprečevanje škode zaradi morebitne pozebe ali prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja.

Kot je že pojasnjeno v »Dodatku k Razglasu – pozeba« je kljub odrejeni prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane slednje vseeno dovoljeno zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih (sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih). V času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19 pa lahko lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov zaradi poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot v času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, izjemoma izvajajo kurjenje v naravnem okolju tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju prepovedi in dovoljenih izjem, tako da bodo prostovoljni gasilci na voljo za potrebe zagotavljanja pomoči prizadetim zaradi širjenja koronavirusa.

Poljčane, 23. 3. 2020

Poziv poveljnika CIVILNE ZAŠČITE občine Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 12.05)

Poveljnik CIVILNE ZAŠČITE občine Poljčane poziva občane k spoštovanju ukrepov za preprečitev širjenja epidemije.

 

Po hrano k lokalnim ponudnikom

V teh neugodnih časih lahko nekatera živila kupite tudi pri lokalnih ponudnikih. V tabeli objavljamo seznam ponudnikov in izdelkov, ki so na voljo.

Občanom priporočamo, da ponudnika pokličejo po telefonu in naročijo želeno. Naročeno naj gre iskat ZDRAVA oseba, brez kliničnih znakov obolenj zgornjih dihal ali drugih bolezni.
Preprečimo širjenje okužbe s koronavirusom. Ravnajmo odgovorno.

Hkrati pozivamo preostale ponudnike, ki bi želeli da jih pripišemo na seznam, da le to sporočijo na jelka.hribernik@poljcane.si

Varnostni nasveti za potrošnike, ki se odločijo za nakup na kmetiji:

 1. V kolikor ste zboleli ali čutite bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pod nobenim pogojem ne odhajajte po nakupih!
 2. Pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in izdelke in po možnosti tudi za končno ceno.
 3. Če je mogoče, se dogovorite za brezstični nakup (predplačilo in prevzem naročenega na določenem mestu).
 4. Na kmetijo pojdite sami.
 5. Prinesite svojo embalažo, a pri tem poskrbite za ustrezno higieno.
 6. Ne dotikajte se ničesar po nepotrebnem.
 7. Upoštevajte varnostno razdaljo (2 m) in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.
 8. Pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
 9. Če je možno, uporabljajte zaščitno masko .

Imejte v mislih, da glede na študije virus ostaja aktiven:

 • Na kartonu, papirju – 24 ur
 • Kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni
 • Na bakrenih površinah – do 4 ure
 • V kapljicah v zraku – do 3 ure (običajno prej padejo na tla)

Seznam lokalnih ponudnikov

Prepoved kurjenja v naravi (objava 17. 3. 2020 ob 11.22)

Štab civilne zaščite je izdal odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane.

Odredba velja od danes torka, 17. marca 2020, od 10. ure do preklica.

Županov poziv prostovoljcem (objava 17. 3. 2020 ob 9.50)

Spoštovani!

V imenu občanov Občine Poljčane se  tokrat na vas, obračam s splošno družbeno-koristno prošnjo, da bi – v kolikor ste zdravi in za delo pripravljeni – pomagali soobčanom v stiski.

Kot ste zagotovo že seznanjeni se Slovenija trenutno nahaja v izrednih razmerah uradno razglašene epidemije koronavirusa Covid-19, s ciljem preprečitve in zajezitve širjenja katere in seveda posledično ohranitve čim večjega števila življenj, so bili sprejeti številni ukrepi na nacionalnem nivoju (zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov, prepoved neposrednega opravljanja storitev in prodajanja blaga potrošnikom, ustavitev javnega prometa ipd.). Zato je ohromljeno in močno okrnjeno delovanje celotne države, kar sedeva najbolj in neposredno občutimo na primarnem, to je lokalnem nivoju. Vendarle pa je čim bolj nemoteno delovanje nekaterih družbenih sistemov in gospodarskih panog tudi v teh izrednih razmerah nujnega pomena, da ne razpade celotna družbeno-politična ureditev – zlasti gre tu za delovanje zdravstvenega sistema (v najširšem smislu) in zaposlenih v njemu, policijsko-varnostnega sistema, nujnih gospodarskih javnih služb (pokopališke in pogrebne dejavnosti, odvoza odpadkov, zagotavljanja preskrbe s pitno vodo …), energetike (tako elektrike, kot drugih energentov) ipd.

V teh za njuno delovanje države izredno potrebnih storitvenih dejavnostih so zaposleni tudi občani in občanke Občine Poljčane, ki imajo mlajše otroke, ki potrebujejo varstvo. Prav tako na območju naše občine živijo občani, ki nimajo sorodnikov, niti sami niso mobilni in si ob sprejetih izrednih ukrepih ne morejo zagotoviti dobave živil ali zdravil. Poleg tega te izredne razmere in z njimi povezana kopica informacij in podatkov, povzroča pri mnogo ljudeh veliko zmedenost in mnogo nejasnosti, pri nekaterih pa posledično tudi veliko psihično, občasno pa tudi fizično stisko.

Ker ste občani Občine Poljčane že velikokrat dokazali, da ste energije, znanja in infomacij ter svežih idej, predvsem pa sočutja do soljudi polni ljudje z velikim srcem, vas v imenu vseh občanov v stiski pozivam, da razmislite – seveda zgolj v primeru, da ste popolnoma zdravi:

– ali ste pripravljeni nuditi varstvo mlajšim otrokom (od 2 do cca. 10 let), da bi tako so pomagali pri nujnem varstvu otrok tistim staršem, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah,

– ali ste pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev  in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili,

– ali ste pripravljeni nuditi psihosocialno pomoč soobčanom v stiski.

Pozivamo vas, da kot odgovoren del naše družbene skupnosti, dobro razmislite o zgornjem pozivu in v primeru, da ste katerokoli od potrebnih oblik solidarnostne skupnostne pomoči pripravljeni nuditi to sporočite na e-naslov: cz.obcinapoljcane@gmail.com ali tel. številko 064 243 990.

Hkrati vas pozivam, da v tej izredni situaciji ponovno stopimo skupaj in pomagamo drug drugemu ter tako pokažemo, da je res v slogi moč! Hvala!

S spoštovanjem!

Stanislav Kovačič, župan

Omejitev pogrebnih protokolov

Spoštovani,

objavljamo omejitve pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališčih v občini Poljčane.

Prepovedi obratovanja, prometa in zbiranja

Spoštovani občani,

zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 že od nedelje 15. 3. 2020 oz. od danes, ponedeljka 16. 3. 2020, od 00.00 ure dalje veljajo naslednji ukrepi:

 1. Prepoved obratovanja vseh lokalov, ki velja od 16. 3. 2020 ob 00.00 uri – na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020) (začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, welnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo)
 2. Prepoved pometa z zaščitnim sredstvi (maske, rokavice…), ki velja od 15. 3. 2020 ob 19.00 uri – na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020)
 3. Prepoved zbiranja ljudi v vzgojno izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah, visokošolskih zavodih..) …), ki velja od 16. 3. 2020 ob 09.00 uri – na podlagi – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020) – začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prilagamo še nekaj obvestil o prilagoditvi raznih potreb državljanov, prejetih iz pristojnih ministrstev zaradi epidemije COVID-19:

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

MINISTRSTVO ZA KULTURO:

Poziv občanom in občankam: COVID-19 (CORONAVIRUS)

Poveljnik Civilne zaščite in župan Občine Poljčane pozivata občane k ukrepom ob razširitvi epidemije COVID-19 (coronavirus).

Kontaktna številka in e-naslov: 064 243 990, cz@poljcane.si


Skip to content