DOM-DOMA

Spoštovani občani,

objavljamo povezavo do možnosti koriščenja storitev projekta DOM-DOMA.

Do vseh novih storitev, ki bodo ponujene brezplačno s strani projekta DOM-DOMA so morebitno upravičene osebe, ki so starejše nad 65 let in zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge osebe. Upravičenci morajo imeti  stalno ali začasno prebivališče na območju občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Storitve v okviru projekta DOM-DOMA bodo za vse upravičence za čas trajanja projekta brezplačne.

Nove storitve obsegajo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih (transfer težje pokretnega ali nepokretnega uporabnika, umivanje celega telesa, oblačenje in slačenje, pomoč pri hranjenju in pitju, spremljanje vitalnih funkcij,…) in storitve za ohranjanje večje samostojnosti (fizioterapija, delovna terapija) ter pomoč pri pripravi in jemanju zdravil.

PROJEKT DOM DOMA

Skip to content