Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
Skip to content