Snemanje Studenic za geodetski načrt

Občane obveščamo, da bodo predvidoma od 1. oktobra 2020 do 31. oktobra 2020 potekala dela na terenu na območju Studenic za potrebe izdelave geodetskega načrta za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Studenice. Dela bo izvajalo podjetje Geodetske in nepremičninske storitve Črček, Jure Črček s.p., Obrež 58a, 2277 Središče ob Dravi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Nataša Dvoršak, tel. 02 / 802 92 27, elek. pošta:  natasa.dvorsak@poljcane.si.

 

Skip to content