Informacije javnega značaja

Postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06).

Informacije javnega značaja so informacije, ki izvirajo iz delovnega področja organa, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga je pridobil od drugih oseb.

S prostim dostopom do informacij javnega značaja je zagotovljena odprtost delovanja organov javne uprave in omogočeno uresničevanje pravic posameznikov in pravnih oseb, ki izvirajo iz tako pridobljenih informacij.

Skip to content