Katalog informacij javnega značaja

Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.

Katalog informacij javnega značaja Občine Poljčane je objavljen na portalu Lex localis, ki ga ureja Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Lokalne predpise Občine Poljčane zbrane po letih in po posameznih področjih najdete v katalogu pod točko 2.c.

Skip to content