Javna naročila
Povabilo k oddaji ponudb ``Balvanska plezalna stena``

Vabimo vas, da podate ponudbo za vgradnjo balvanske plezalne stene na zunanjo steno telovadnice OŠ Kajetana Koviča Poljčane. Ponudbo oddajte na priloženi specifikaciji – popisu materialov in del. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba, v kateri bo rok dokončanja dela najpozneje 30. 9. 2022.

Od izvajalca del pričakujemo izris plezalne stene v skladu s spodnjimi navodili glede specifikacije s popisom karakteristik in na priloženem popisu (v priponki).

Objava povabila k oddaji ponudb na spletni strani: sreda, 22. 6. 2022

Roka za oddajo ponudbe (priporočeno po pošti ali po e-posti): petek, 1. 7. 2022 do 24.00

Ponudbo oddajte na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali v elektronski obliki na naslov: obcina@poljcane.si.

Kontaktna oseba: Spomenka Vodopivec, elektronski naslov: spomenka.vodopivec@poljcane.si, tel. številka 02/8029 224 in 040/64 00 44.

Skip to content