Javni razpisi 2023
Javni razpis za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk za leto 2023
Javni razpis za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2022
Javni razpisi 2022
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk za leto 2022

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk za leto 2022 – za sofinanciranje veterinarskih storitev sterilizacije in kastracije lastniških mačk za leto 2022 (v obdobju od 1. 1. 2022 do 27. 12. 2022) z namenom spodbujanja odgovornega lastništva mačk. Podrobnosti so opredeljene v besedilu razpisa.

Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: spomenka.vodopivec@poljcane.si ali tel. št. 02/8029 224 oz. 040/64 00 44.

Javni razpis za dodelitev sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2022

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Poljčane.

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Jelki Hribernik, e-pošta: jelka.hribernik@poljcane.si

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 4. 11. 2022. 

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Poljčane.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Poljčane  in v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Renata Golob, e-pošta: renata.golob@poljcane.si

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: renata.golob@poljcane.si

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Poljčane na tem spletnem mestu.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 25.10.2022 do 10. ure.

Javni razpis za dodelitev štipendij za študijsko leto 2022/2023

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za študijsko leto 2022/2023. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Poljčane, https://www.poljcane.si in na vložišču Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.  Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo v času uradnih delovnih ur. Kontaktna oseba je Spomenka Vodopivec, elektronski naslov: spomenka.vodopivec@poljcane.si«

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

»Občina Poljčane vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo prijavo po zahtevah Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane za obdobje petih (5) let ter razpisne dokumentacije.

Rok za oddajo prijav je četrtek, 1. 9. 2022 do 13.00 ure v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Šteje se, da je prijava pravočasna, če najpozneje do četrtka, 1. 9. 2022 do 13.00 ure prispe v tajništvo Občine Poljčane, bodisi osebno ali po pošti.

Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Poljčane, https://www.poljcane.si in na vložišču Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.  Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo v času uradnih delovnih ur. Kontaktna oseba je Spomenka Vodopivec, elektronski naslov: spomenka.vodopivec@poljcane.si«

javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva iz proračuna občine Poljčane v letu 2022
javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna občine Poljčane v letu 2022
javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna občine Poljčane v letu 2022
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2022
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2022
Javni razpis za športna priznanja za leto 2021

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Poljčane za leto 2022.
Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2022.
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2022.

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2022.

Javni razpisi 2021
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2021
Javni razpis za ugotovitev upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2021
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2021

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2021

Skrajni rok za oddajo vlog je četrtek, 4. november 2021.

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2021/2022
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev na območju občine Poljčane v letu 2021
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2021

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2021.

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2021
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2020
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj občine Poljčane za leto 2021
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev v občini Poljčane v letu 2021
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2021

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2021.

ROK za prijavo je podaljšan do vključno petka 26. 3. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna občine Poljčane v letu 2021

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna občine Poljčane v letu 2021.

Zaradi ukrepov in popolnega zaprtja države se razpisni rok podaljša do vključno 14. 4. 2021. 

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna občine Poljčane v letu 2021

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna občine Poljčane v letu 2021.

Zaradi ukrepov in popolnega zaprtja države se razpisni rok podaljša do vključno 14. 4. 2021. 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Poljčane v letu 2021

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane v letu 2021.

Zaradi ukrepov in popolnega zaprtja države se razpisni rok podaljša do vključno 14. 4. 2021.

Javni razpisi 2020
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020.

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019

Občina Poljčane, Komisija za nagrade in priznanja, objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019. Rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020.

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2020
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020.

Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 4. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva v letu 2020

Občina Poljčane objavlja javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva v letu 2020.

Rok za oddajo vlog je 30. 4. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Podaljšanje rokov za oddajo vlog na javne razpise (objava 17. 3. 2020 ob 10.12)

Spoštovani,

zaradi razširitve okužbe COVID-19 coronavirus bodo vsi roki za oddajo javnih razpisov, ki se iztečejo v času do preklica epidemije ustrezno podaljšani. O novih rokih za oddajo vlog vas bomo pravočasno obvestili. Spremljajte objave na naši spletni strani.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020. Razpisni rok se zaključi z iztekom dne 31. 3. 2020.

Zaradi izrednih razmer epidemije coronavirus je razpisni rok za oddajo vlog podaljšan do nadaljnjega. Nov rok za oddajo vlog bo objavljen vsaj 7 dni pred iztekom. Spremljajte objave na spletni strani.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020 – PONOVITEV. Razpisni rok se zaključi z iztekom dne 6. 10. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV V LETU 2020. Razpis je odprt do 20. 3. 2020.

Zaradi izrednih razmer epidemije coronavirus je rok za oddajo vlog podaljšan do 15. 4. 2020. V primeru, da se razmere še ne bodo umirile, sledi dodatno podaljšanje.

Spremljajte objave na naši spletni strani.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020
Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2020. Razpis je odprt do 27. 3. 2020.Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020
Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE V LETU 2020. Razpis je odprt do 27. 3. 2020.Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.
Javni razpisi 2019
Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Poljčane v letu 2019
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane v letu 2019. Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2019, do 12. ure.

 

Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Poljčane v letu 2019
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane v letu 2019. Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2019, do 12. ure.

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo v letu 2019
Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo v letu 2019. Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane do vključno 15. 10. 2019.
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020.
Zadnji dan za vložitev prijav na javni razpis je sreda, 9. oktober 2019.
Za študijsko leto 2019/2020, se na podlagi predloga komisije za štipendiranje, iz seznama deficitarnih poklicev potrdijo naslednji deficitarni poklici, za katere veljajo posebni pogoji za pridobitev štipendije:

  1. Inženir strojništva
  2. Zdravnik
  3. Inženir elektronike

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (mkčn)
Objavljamo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Poljčane. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.Rok za oddajo vlog je vključno do 10. 11. 2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev.
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019. Rok za prijavo: 15. 11. 2019 oz. do porabe sredstev.
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019.
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019. Rok za prijavo: 8. 4. 2019.
Skip to content