Prostorsko planiranje

Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo ceste R3-688/1233 Poljčane - Majšperk z novim priključkom na R1-219/1410 Poljčane ter ureditev parkirišč in pešpoti do OŠ Poljčane
Skip to content