Uradne objave
Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (UL št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE,3/22 – ZDeb; ZUP), s tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Poljčane in oglasni deski Občine Poljčane, z dne 24. 3. 2023, se vroči Odločba, št. 7113-0001/2013-56, z dne 23. 3. 2023

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (UL št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE,3/22 – ZDeb; ZUP), s tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Poljčane in oglasni deski Občine Poljčane, z dne 24. 3. 2023, se vroči Odločba, št. 7113-0001/2013-55, z dne 23. 3. 2023

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (UL št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE,3/22 – ZDeb; ZUP), s tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Poljčane in oglasni deski Občine Poljčane, z dne 24. 3. 2023, se vroči Odločba, št. 7113-0001/2013-54, z dne 23. 3. 2023

Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 3. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Rok za predložitev predlogov je: 13. 2. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane.

Rok za predložitev predlogov je: 13. 2. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov Odbora za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane Odbora za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja.

Rok za predložitev predlogov je: 13. 2. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov Odbora za družbene zadeve, šport in mladino

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane Odbora za družbene zadeve, šport in mladino.

Rok za predložitev predlogov je: 13. 2. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov Odbora za okolje in prostor

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane Odbora za okolje in prostor

Rok za predložitev predlogov je: 13. 2. 2023 do 12. ure. 

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane Nadzornega odbora Občine Poljčane.

Rok za predložitev predlogov je: 9. 1. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov Komisije za priznanja in odlikovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane Komisije za priznanja in odlikovanja.

Rok za predložitev predlogov je: 9. 1. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov Komisije za pritožbe in ugovore občanov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane Komisije za pritožbe in ugovore občanov.

Rok za predložitev predlogov je: 9. 1. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov Statutarno pravne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane Statutarno pravne komisije.

Rok za predložitev predlogov je: 9. 1. 2023 do 12. ure. 

Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane 2023
Predlog Proračuna Občine Poljčane za leto 2023

Občinski svet Občine Poljčane je na 26. redni seji, dne 18. 10. 2022, obravnaval Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2023 in sprejel Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2023.

Sklep in navodila v zvezi z vlaganjem predlogov in pripomb so objavljena v spodnjih prilogah.

Odločba o pridobitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (UL št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE, ZUp), s tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Poljčane in oglasni deski Občine Poljčane, z dne 2. 11. 2022, se vroči Odločba, št. 7113-0001/2013-53, z dne 2. 11. 2022

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (UL št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE, ZUp), s tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Poljčane in oglasni deski Občine Poljčane, z dne 2. 11. 2022, se vroči Odločba, št. 7113-0001/2013-52, z dne 2. 11. 2022

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (UL št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE, ZUp), s tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Poljčane in oglasni deski Občine Poljčane, z dne 2. 11. 2022, se vroči Odločba, št. 7113-0001/2013-51, z dne 2. 11. 2022

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, ki smo ga prejeli iz Ministrstva za okolje in prostor

Trajno varovana kmetijska zemljišča v občini Poljčane

Objavljamo dopis o postopku določevanja TVKZ – trajno varovanih kmetijskih zemljišč za občino Poljčane.

Načrt zir (zaščite in reševanja) ob potresu v občini Poljčane - v javni obravnavi

Z dnem 18. 7. 2022 objavljamo v 30 dnevno javno obravnavo novo izdelan Načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Poljčane.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 77., 78.  in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja.

Namera

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Na podlagi 52. člena v zvezi s 54. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, objavlja Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe.

Namera

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  (UL št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE, ZUp), s tem javnim naznanilom, objavljenim na spletni strani Občine Poljčane in oglasni deski Občine Poljčane, z dne 5 . 7. 2022, se vroči Odločba, št. 7113-0001/2013-50, z dne 5. 7. 2022.

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projektov javno - zasebnega partnerstva

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projektov javno – zasebnega partnerstva na področju “Izgradnja kompleksa oskrbovanih stanovanj s poslovno – storitvenim objektom namenjenim dolgotrajni oskrbi in zdravstveno – storitvenim dejavnostim”

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. - ponovitev

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predložitev predlogov za predstavnika Občine Poljčane v javnih zavodih

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za:

  •  imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane (1 predstavnika) in
  • člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Poljčane v:

  •  svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in
  • svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 2. 2021 do 12. ure.

Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev OPN Občine Poljčane

Spoštovani,

Občina Poljčane objavlja Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane.

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

Občina Poljčane objavlja »Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja«.

Predmet javnega zbiranja ponudb je osebni avtomobil znamke Suzuki, tip SX4 4×4 1,6 Deluxe, letnik 2009. Več preberite v priloženem besedilu.

Rok za predložitev ponudb je 27. 7. 2020 do 11. ure.«

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Rok za predložitev predlogov je : 21. 8. 2020 do 12. ure v tajništvo občine.

Objava javnega naročila z razpisno dokumentacijo GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ŠOLSKEGA IGRIŠČA OB OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Objavljamo javno naročilo z razpisno dokumentacijo GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ŠOLSKEGA IGRIŠČA OB OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE.

Podaljšan rok za vpis otrok v vrtec

Spoštovani starši!

Zaradi nepričakovane situacije z epidemijo je vpis novih otrok v vrtec podaljšan. Izredno obvestilo Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica najdete na povezavi: https://www.vrtec-slobistrica.si/novice-obvestila

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Občina Poljčane objavlja Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane.

Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za vaške odbore za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje dodatnih članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično dodatna 2 člana in dodatnega člana za območje naselja Poljčane, je potrebno oddati vključno do petka, 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane – predsednika in namestnika predsednika ter 3 članov komisije in njihovih namestnikov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, k predložitvi predlogov za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Uporaba tenis igrišč

Objavljamo Pravila uporabe tenis igrišč v Poljčanah (Pokopališka ulica). Igranje tenisa na teniških igriščih je dovoljeno prvenstveno občanom Občine Poljčane, na podlagi Pravil. Tenis lahko igra vsak občan, v terminu, kot je vpisan na rezervacijskem listu. Tenis lahko igra tudi oseba, ki ni občan Občine Poljčane v terminu, kot  je vpisan na rezervacijskem listu. Na rezervacijskem listu so posebej določeni termini, rezervirani za osnovnošolce in tenis šolo.

Rezervacija igrišča, ki je urejeno za igranje tenisa, se izvede na rezervacijskem listu (Obrazec: Rez.List.Polj.), osebno v prostorih Občine Poljčane – Razvojni center Narave, ali po elektronski pošti obcina@poljcane.si;  ali preko telefona 02 8029 220 in 02 8029 290. Občani občine Poljčane se za rezervacijo igrišča dogovorijo v poslovnem času Občine Poljčane, občani drugih občin pa se za rezervacijo lahko dogovorijo vsak petek med 11. in 12 uro glede na še razpoložljive proste termine.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika/predsednico in člane/članice Občinske volilne komisije Občine Poljčane ter njihove namestnike

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Poljčane poziva politične stranke in liste v Občini Poljčane, druge organizacije občanov in občane Občine Poljčane, da podajo oz. posredujejo pisne predloge kandidatov za predsednika/predsednico in namestnika predsednika/predsednice ter člane/članice in namestnike članov/članic Občinske volilne komisije Občine Poljčane vključno do 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in občane Občine Poljčane, k predložitvi predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane.

Pisne predloge kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do petka 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno petka, 14. 6. 2019 do 12.00 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Javno povabilo/poziv k oddaji ponudb za izvajanje gostinskih storitev na prireditvi ob 11. občinskem prazniku Občine Poljčane

Občina Poljčane  objavlja javno povabilo zainteresiranim ponudnikom gostinskih storitev  za izvajanje gostinskih storitev na prireditvah ob 11. občinskem prazniku Občine Poljčane.

Vlogo z izpolnjenimi obrazci je potrebno oddati  v tajništvo Občine Poljčane v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za izvajanje gostinskih storitev«. Vloga mora biti oddana najkasneje do 13. 5. 2019 do 12. ure osebno v tajništvo Občine Poljčane.

2. Ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

2. PONOVNI POZIV K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno petka, 10. 5. 2019 do 12.00 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

»PONOVNI POZIV K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV«

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Hrastovec po Bočem, Krasna in Studenice, kjer sta za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebna še dodatna 2 člana, za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, kjer so za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebni še dodatni 4 člani in za območje naselja Poljčane, kjer je za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potreben še dodatni član.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno ponedeljka, 8. 4. 2019 do 12.000 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program turizma za leto 2019.

Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program Ljubiteljske kulture za leto 2019.

Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program športa za leto 2019.

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projektov javno - zasebnega partnerstva

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projektov javno – zasebnega partnerstva na področju “Izgradnja kompleksa oskrbovanih stanovanj s poslovno – storitvenim objektom namenjenim dolgotrajni oskrbi in zdravstveno – storitvenim dejavnostim”

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. - ponovitev

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predložitev predlogov za predstavnika Občine Poljčane v javnih zavodih

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za:

  •  imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane (1 predstavnika) in
  • člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Poljčane v:

  •  svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in
  • svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 2. 2021 do 12. ure.

Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev OPN Občine Poljčane

Spoštovani,

Občina Poljčane objavlja Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane.

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

Občina Poljčane objavlja »Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja«.

Predmet javnega zbiranja ponudb je osebni avtomobil znamke Suzuki, tip SX4 4×4 1,6 Deluxe, letnik 2009. Več preberite v priloženem besedilu.

Rok za predložitev ponudb je 27. 7. 2020 do 11. ure.«

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Rok za predložitev predlogov je : 21. 8. 2020 do 12. ure v tajništvo občine.

Objava javnega naročila z razpisno dokumentacijo GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ŠOLSKEGA IGRIŠČA OB OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Objavljamo javno naročilo z razpisno dokumentacijo GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ŠOLSKEGA IGRIŠČA OB OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE.

Podaljšan rok za vpis otrok v vrtec

Spoštovani starši!

Zaradi nepričakovane situacije z epidemijo je vpis novih otrok v vrtec podaljšan. Izredno obvestilo Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica najdete na povezavi: https://www.vrtec-slobistrica.si/novice-obvestila

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Občina Poljčane objavlja Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane.

Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za vaške odbore za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje dodatnih članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično dodatna 2 člana in dodatnega člana za območje naselja Poljčane, je potrebno oddati vključno do petka, 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane – predsednika in namestnika predsednika ter 3 članov komisije in njihovih namestnikov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, k predložitvi predlogov za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Uporaba tenis igrišč

Objavljamo Pravila uporabe tenis igrišč v Poljčanah (Pokopališka ulica). Igranje tenisa na teniških igriščih je dovoljeno prvenstveno občanom Občine Poljčane, na podlagi Pravil. Tenis lahko igra vsak občan, v terminu, kot je vpisan na rezervacijskem listu. Tenis lahko igra tudi oseba, ki ni občan Občine Poljčane v terminu, kot  je vpisan na rezervacijskem listu. Na rezervacijskem listu so posebej določeni termini, rezervirani za osnovnošolce in tenis šolo.

Rezervacija igrišča, ki je urejeno za igranje tenisa, se izvede na rezervacijskem listu (Obrazec: Rez.List.Polj.), osebno v prostorih Občine Poljčane – Razvojni center Narave, ali po elektronski pošti obcina@poljcane.si;  ali preko telefona 02 8029 220 in 02 8029 290. Občani občine Poljčane se za rezervacijo igrišča dogovorijo v poslovnem času Občine Poljčane, občani drugih občin pa se za rezervacijo lahko dogovorijo vsak petek med 11. in 12 uro glede na še razpoložljive proste termine.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika/predsednico in člane/članice Občinske volilne komisije Občine Poljčane ter njihove namestnike

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Poljčane poziva politične stranke in liste v Občini Poljčane, druge organizacije občanov in občane Občine Poljčane, da podajo oz. posredujejo pisne predloge kandidatov za predsednika/predsednico in namestnika predsednika/predsednice ter člane/članice in namestnike članov/članic Občinske volilne komisije Občine Poljčane vključno do 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in občane Občine Poljčane, k predložitvi predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane.

Pisne predloge kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do petka 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno petka, 14. 6. 2019 do 12.00 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Javno povabilo/poziv k oddaji ponudb za izvajanje gostinskih storitev na prireditvi ob 11. občinskem prazniku Občine Poljčane

Občina Poljčane  objavlja javno povabilo zainteresiranim ponudnikom gostinskih storitev  za izvajanje gostinskih storitev na prireditvah ob 11. občinskem prazniku Občine Poljčane.

Vlogo z izpolnjenimi obrazci je potrebno oddati  v tajništvo Občine Poljčane v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za izvajanje gostinskih storitev«. Vloga mora biti oddana najkasneje do 13. 5. 2019 do 12. ure osebno v tajništvo Občine Poljčane.

2. Ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

2. PONOVNI POZIV K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno petka, 10. 5. 2019 do 12.00 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

»PONOVNI POZIV K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV«

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Hrastovec po Bočem, Krasna in Studenice, kjer sta za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebna še dodatna 2 člana, za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, kjer so za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebni še dodatni 4 člani in za območje naselja Poljčane, kjer je za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potreben še dodatni član.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno ponedeljka, 8. 4. 2019 do 12.000 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program turizma za leto 2019.

Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program Ljubiteljske kulture za leto 2019.

Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program športa za leto 2019.

Skip to content