Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. – ponovitev

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Skip to content