Javni pozivi k predložitvi predlogov za imenovanje članov občasnih delovnih teles – odborov in vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za:

člane občasnih delovnih teles:

  • Odbora za okolje in prostor,
  • Odbora za družbene zadeve, šport in mladino
  • Odbora za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja ter

člane vaških odborov.

Rok za predložitev predlogov je 13.  2. 2023 do 12. ure.

 

Skip to content