Javni pozivi k predložitvi predlogov za imenovanje članov Statutarno pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za priznanja in odlikovanja ter članov Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane:

  • Statutarno pravne komisije,
  • Komisije za pritožbe in ugovore občanov,
  • Komisije za priznanja in odlikovanja in
  • Nadzornega odbora Občine Poljčane

Rok za predložitev predlogov je: 9. 1. 2023 do 12. ure.

 

 

Skip to content