Koeficient razvitosti občine Poljčane

Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin  za leti 2022/2023 določilo koeficiente razvitosti občin [Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 je objavljena v Uradnem listu RS, št. 208/2021, ki je izšel 30. 12. 2021, začela pa je veljati s 1. 1. 2022].

Na osnovi Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti posamezne občine in na podlagi teh je določen tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24. člen ZFO-1).

OBDOBJE OBČINA Koeficient razvitosti občine Število občin z nižjim ali enakim koeficientom našemu
2020 – 2021 Poljčane 0.80 19
2022 – 2023 Poljčane 0.79 13

2020-21: Poljčane 0.80   

(19 občin od 213 ima enak ali nižji koeficient)

 • Bistrica ob Sotli 0,71
 • Cankova 0,73
 • Gornji Petrovci 0,53
 • Grad 0,67
 • Hodoš/Hodos 0,28
 • Koblje 0,67
 • Komen 0,77
 • Kostel 0,60
 • Kozje 0,78
 • Kuzma 0,59
 • Lendava/Lendva 0,80
 • Loški Potok 0,77
 • Osilnica 0,52
 • Poljčane 0,80
 • Ribnica na Pohorju 0,80
 • Rogašovci 0,56
 • Solčava 0,71
 • Sveti Jurij 0,78
 • Šalovci 0,40

2022-2023: Poljčane  0.79

(13 občin od 213 ima enak ali nižji koeficient)

 • Bistrica ob Sotli 0,69
 • Cankova 0,76
 • Gornji Petrovci 0,52
 • Grad 0.68
 • Hodoš 0.26
 • Komen 0,76
 • Kostel 0.60
 • Kozje 0,77
 • Kuzma 0,59
 • Loški Potok 0,79
 • Osilnica 0.49
 • Ribnica na Pohorju 0,77
 • Rogašovci 0,55

 

 

 

 

 

Skip to content