Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Iz priloženega Poročila o delovanju programa SVIT v letu 2022 je razvidno, da so bili v letu 2022 občani Občine Poljčane bolj odzivni na vabila v programu SVIT s  64,84%, kar je za dobri 2 odsotni točki več kot leto prej in se je odzivnost skoraj vrnila na raven iz leta 2019 in je primerljiva z odzivnostjo v letu 2018, kar sta zadnji t.i. predkoronska leti. Takšna odzivnost je precej nad regijskim povprečjem, saj je odzivnost občanov Občine Poljčane 9. najvišja glede 40 občin, ki sodijo v območno enoto ZZZS Maribor. Hkrati pa je odzivnost primerljiva odzivnosti na državni ravni.

Izpostaviti pa velja tudi pri občanih Občine Poljčane sicer vseslovensko ugotovljeno značilnost z bistveno nižjo odzivnostjo moških (57,58%) od žensk (71,76%) na sodelovanje v programu.

Glede na ugotovljene in izkazane pozitivne učinke tega preventivnega programa posredujemo ključno sporočilo programa, da je sodelovanje v Programu Svit izredno modra odločitev. Več podatkov lahko dobite v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pri pristojni strokovni sodelavki Brigiti Kolmanič.

Skip to content