Napotki za ravnanje ob najdbi poginule živali na oz. ob cesti ali železnici

V zadnjem času je bilo mogoče zaznati več sporočil o povoženih živalih na različnih delih občine Poljčane. Za lažji in neposreden kontakt s pristojno službo objavljamo ustrezne kontaktne številke.

Če na oz. ob cesti ali železnici opazite povoženo žival, o lokaciji najdbe obvestite pristojno službo za odstranjevanje poginulih živali na dežurno številko Nacionalnega veteri­narskega inštituta, ki v Sloveniji izvaja javno službo veterinarsko higienske služ­be. Podravsko regijo pokri­va mariborska enota, ki je dosegljiva na dežurni telefonski šte­vilki 02/749-36-87.

Informacijo o povoženi domači in/ali prostoživeči živali na cestah in železnicah lahko najditelj sporoči direktno na številko Nacionalnega veteri­narskega inštituta Veterinarsko higienske služ­be (NVI VHS) ali pa informacijo prijavi na številko 112, ki potem obvesti NVI VHS glede odvoza trupla povožene živali in lokalno pristojnega upravljavca lovišča zaradi odvzema materialnega dokaza za potrebe evidentiranja izgub divjad.

Skip to content