Nove številke transakcijskih računov Občine Poljčane

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se Občina Poljčane s 1. 2. 2021 vključuje v sistem enotnega zakladniškega računa države. V ta namen se spremenijo oz. preštevilčijo podračuni proračunskih uporabnikov Občine Poljčane in podračuni javnofinančnih prihodkov.  

Prosimo vas, da za vsa nakazila in pošiljanje e-računov od 1. 2. 2021 dalje uporabljate novo številko;

OBČINA POLJČANE 0110 0010 0020 031
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE 0110 0600 7816 380

 

Prosimo vas, da za vsa vplačila taks, glob in drugih javnofinančnih prispevkov uporabljate naslednje nove podračune:

Skip to content