Proračun

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. Je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik.

Proračun sprejeme Občinski svet na predlog župana z odlokom o proračunu občine.

Skip to content