Obvestilo o javnih razpisih

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Vloge oddane do 8. 6. 2020 na način, kot je določen v posamezni razpisni dokumentaciji, se bodo upoštevale za pravočasno oddane vloge na naslednje javne razpise:

  1. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.      
  2. Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  3. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020.
  4. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  5. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  6. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  7. Javni razpis sredstev za spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2020.

Za ostale objavljene javne razpise veljajo roki za oddajo, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 Razpisne dokumentacije (javni razpisi in prijavni obrazci) so na voljo na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si (javne objave/razpisi). Vloge na javni razpis se oddajo skladno z navodili v posamezni razpisni dokumentaciji.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete v tajništvo Občine Poljčane na telefonsko številko 02 8029 220 ali na e-naslov: jelka.hribernik@poljcane.si .

Skip to content