1. dopisna seja Občinskega sveta, 21. 12. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Županja
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 16. 12. 2022
      V   A   B   I   L   O

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s k  l  i  c  u  j  e  m

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 21. decembra 2022, med 8. in 15. uro.

Predlagani dnevni red:

D N E V N I R E D:

1. TOČKA: Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Poljčane

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Poljčane bo potekala v sredo, 21. decembra 2022, in sicer tako, da se bodo med 8. in 15. uro sprejemale elektronska sporočila o potrditvi predlaganega sklepa, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom.

Glasovanje se sprejema na elektronski naslov: obcina@poljcane.si.

Občinske svetnice in svetniki odločate tako, da po elektronski pošti izjavite, ali ste »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu.

Zahvaljujemo se za Vaše sodelovanje.

S spoštovanjem

Županja
Dr. Petra Vrhovnik

Skip to content