1. dopisna seja, 23. 12. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 16. 12. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/2010)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 23. decembra 2015, med 8. in 15. uro.

Predlagani dnevni red:

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Poljčane bo potekala v sredo, 23. decembra 2015, in sicer tako, da se bodo med 8. in 15. uro na tel. št. 02 8029 220 sprejemale telefonske izjave o potrditvi predlaganega sklepa, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom. Občinske svetnice in svetniki odločate tako, da v telefonskem pozivu izjavite, ali ste »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu.Zahvaljujemo se za Vaše sodelovanje.S spoštovanjem!

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content