1. izredna seja, 1. 12. 2014
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 27. 11. 2014

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/2011) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v ponedeljek, 1. 12. 2014, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Kadrovske zadeve:
    – Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content