1. konstitutivna seja, 29. 10. 2014
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 21. 10. 2014
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 13. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) ter 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/2007 in 53/2010)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 29. oktobra 2014, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov občinskega sveta na podlagi potrdil o izvolitvi
  2. Obravnava poročila občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Poljčane in poročil o izidu volitev župana Občine Poljčane (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3)
  3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
  4. Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb ter potrditev mandatov članov občinskega sveta
  5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za župana ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana
  6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen za župana

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content