10. redna seja, 26. 5. 2020
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 19. 5. 2020
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 26. 5. 2020, ob 15. uri

v prostorih Razvojnega centra narave, Bistriška cesta 68, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 6. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Poljčane – 1. obravnava
 7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Poljčane – 1. obravnava
 8. Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2020
 9. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2019
 10. Sklep o ugotovitvi javne koristi
 11. Odgovori na vprašanja in pobude
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content