3. izredna seja, 29. 9. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 23. 9. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 29. 9. 2015, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
  4. Pravilnik o štipendiranju v Občini Poljčane UPB-1 (Uradno prečiščeno besedilo) – skrajšani postopek

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content