11. redna seja, 27. 9. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 19. 9. 2016
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 27. 9. 2016, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Odlok o spremembi meje med naseljema Poljčane in Spodnje Poljčane – skrajšani postopek
 6. Odlok o ustanovitvi javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane – skrajšani postopek
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec na območju občine Poljčane
 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
 9. Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Poljčane – hitri postopek
 10. Obvestilo o posredovanem stališču Komisije za preprečevanje korupcije RS glede nasprotja interesov v zadevi obravnavanja in odločanja občinskega funkcionarja v postopku imenovanja kandidata za člana sveta zavoda
 11. Kadrovske zadeve:
  – ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in namestnika predsednika Nadzornega odbora Občine Poljčane
  – ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Nadzornega odbora Občine Poljčane
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content