12. redna seja, 25. 10. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 17. 10. 2016
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 25. 10. 2016, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. – II. obravnava
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2016
  6. Potrditev cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – oskrba s pitno vodo
  7. Vprašanja in pobude
  8. Informacije

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content