13. redna seja, 17. 11. 2020
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 9. 11. 2020
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 17. 11. 2020, ob 15. uri

v Razvojnem centru narave, Bistriška cesta 68, Poljčane.

Zaradi novih ukrepov za preprečevanje širjenja Covid 19 bo seja potekala na daljavo!

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
  3. Določitev dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
  4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane – 2. obravnava.
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Poljčane  – skrajšani postopek.
  6. Določitev novih cen programov v vrtcih na območju občine Poljčane za šolsko leto 2020/2021 z veljavnostjo od 1. 11. 2020 dalje.
  7. Premoženjsko pravna zadeva: Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 774/5 k.o. 779 – Pekel.
  8. Vprašanja in pobude.
  9. Informacije.

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content