14. redna seja, 16. 12. 2020
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 8. 12. 2020
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 16. 12. 2020, ob 16. uri

v Razvojnem centru narave, Bistriška cesta 68, Poljčane 

oziroma na daljavo preko aplikacije Zoom.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2021 – sklep o javni razpravi
  5. Odlok o oskrbi s pitno vodo območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 1. obravnava
  6. Predlog Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19 za proračunsko leto 2021
  7. Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Poljčane za leto 2021
  8. Odgovori na vprašanja in pobude
  9. Vprašanja in pobude
  10. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content