14. redna seja, 25. 1. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 17. 1. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 25. 1. 2017, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2017
 5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Centralna čistilna naprava Občine Poljčane« – hitri postopek
 6. Predlog sklepa o obročnem plačilu dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva
 7. Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Po poteh naravne in kulturne dediščine« (razpis LAS)
 8. Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Po poteh naravne in kulturne dediščine« (razpis MKult.)
 9. Dokument identifikacije investicijskega projekta – hitrostne ovire za umiritev prometa v naselju Poljčane
 10. Dokument identifikacije investicijskega projekta – rekonstrukcija javnih poti JP 947276 in JP 947272
 11. Poročilo o stanju na področju zaščite in reševanja v Občini Poljčane
 12. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017
 13. Mnenje o ustreznosti obstoječe kategorizacije občinskih cest
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content