15. redna seja, 14. 3. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 6. 3. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 14. 3. 2017, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane
 5. Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Poljčane
 6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev na območju Občine Poljčane
 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane
 9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane (DODATNO GRADIVO!!! Dokument št. 2)
 10. Poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Poljčane
 11. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2017
 12. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2017
 13. Letno poročilo Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane za leto 2016
 14. Kadrovske zadeve:
  – imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
  – imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
  – imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
  – imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane
  – soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
 15. Odgovori na vprašanja in pobude
 16. Vprašanja in pobude
 17. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content