15. redna seja, 20. 1. 2021
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 9. 2. 2021
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 20. 1. 2021, ob 16. uri

na daljavo preko aplikacije Zoom.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2021
  5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Poljčane – hitri postopek
  6. Predlog soglasja k najemu dolgoročnega kredita javnemu OKP Rogaška Slatina d.o.o.
  7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru v letu 2020 in letni program dela za leto 2021
  8. Vprašanja in pobude
  9. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content