16. redna seja, 11. 4. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 3. 4. 2017

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 11. 4. 2017, ob 16.00 uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2016
  5. Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Poljčane
  6. Energetska sanacija objektov v lasti Občine Poljčane – podrobna predstavitev projekta pred podpisom konzorcijske pogodbe
  7. Odgovori na vprašanja in pobude
  8. Vprašanja in pobude
  9. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content