16. redna seja, 17. 2. 2021
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 9. 2. 2021
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 17. 2. 2021, ob 16. uri

na daljavo preko aplikacije Zoom.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o oskrbi s pitno vodo območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 2. obravnava
 5. Statut Občine Poljčane – uradno prečiščeno besedilo  – skrajšani postopek
 6. Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane – 1. obravnava
 7. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2021
 8. Letni program kulture Občine Poljčane za leto 2021
 9. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2021
 10. Potrditev zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje
 11. Kadrovske zadeve: a) imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica b) imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

Skip to content