17. redna seja, 20. 6. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 12. 06. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 20. 6. 2017, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Določitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  5. Dokument identifikacije investicijskega projekta Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. Goricah in Trnovska vas
  6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2016
  7. Izsledki urbanistično-arhitekturne delavnice “Ureditev javnih površin v Poljčanah”
  8. Odgovori na vprašanja in pobude
  9. Vprašanja in pobude
  10. Informacije

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content