18. redna seja, 18. 10. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 10. 10. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 18. 10. 2017, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Potrditev zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  5. Izvolitev predstavnika – elektorja v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta iz Občine Poljčane
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2017 – skrajšani postopek
  7. Vprašanja in pobude
  8. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content