19. redna seja, 12. 12. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 5. 12. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 12. 12. 2017, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2018
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča«  Slovenska Bistrica – 1. obravnava
 6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava
 7. Sklep o soglasju k cenam programov vrtcev v Občini Poljčane
 8. Sklep o soglasju k spremembi cenika za najem telovadnice pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane
 9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
 10. Odgovori na vprašanja in pobude
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content