2. dopisna seja, 10. 5. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 4. 5. 2016
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 26. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 10. maja 2016, med 8. in 12. uro.

Predlagani dnevni red:

  1. TOČKA: Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

 

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Poljčane bo potekala v torek, 10. maja 2016, in sicer tako, da se bodo med 8. in 12. uro sprejemale telefonske izjave ali elektronska sporočila  o potrditvi predlaganega sklepa, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom.
Glasovanje se sprejema na telefonski številki 02 8029 220 ali po elektronski pošti na naslov obcina@poljcane.si.
Občinske svetnice in svetniki odločate tako, da v telefonskem pozivu ali po elektronski pošti izjavite, ali ste »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu.Zahvaljujemo se za Vaše sodelovanje.

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content