2. izredna seja, 22. 4. 2020
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 16. 4. 2020
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/2011) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 22. 4. 2020, ob 15. uri

v avli Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane – hitri postopek
  4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje bazenski kompleks (EUP ZGP3) – hitri postopek
  5. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Poljčane
  6. Kadrovska zadeva: imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content