2. izredna seja, 24. 6. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 15. 6. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 24. 6. 2015, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke Občine Poljčane – hitri postopek
  4. Dokument identifikacije investicijskega projekta – zbirni center za odpadke Občine Poljčane
  5. Kadrovska zadeva: – Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content